Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БИТКАТА ЗА СОЛВЕЙ-СОДИ Е В РАЗГАРА СИ

Противно на очакванията, че в края на годината посредниците ще повишат изкуствено цените на акциите, търгувани на БФБ заради повишаването на капиталовата си адекватност, котировките на повечето ликвидни дружества започнаха да падат. Наред с това обаче прави впечатление, че на блоковия сегмент бяха регистрирани около 30 транзакции. Причината са промените в правилника, които не позволяват сключването на извънборсови сделки с акции на публични дружества.


С особен драматизъм се развиват събитията около позицията на девненския завод за калцинирана сода Солвей-Соди. Само за седмица книжата му загубиха 20% от стойността си, като се доближиха плътно до кризисните 6.60 лв. за бройка. На тази цена мажоритарният собственик на комбината Солвей Шишеджам холдинг чрез инвестиционния посредник Бета корп се опитва да купи акциите, които все още не са негово притежание. Целта е делът му да достигне заветните 90% от капитала на завода. Тогава холдингът ще може да отправи търгово предложение към останалите акционери и да отпише Солвей-Соди от списъка на публичните дружества. В момента базираният във Виена Солвей Шишеджам холдинг притежава 79.3% от книжата на девненския завод. Това означава, че не му стигат около 10.7 процента.


Според брокери мажоритарният собственик може да изкупи максимум още 1-2% от капитала на Солвей-Соди на предлаганата от него цена от 6.60 лева. Съпротивата от страна на част от миноритарните акционери, които нямат интерес от затварянето на дружеството, е доста силна. Неслучайно посредници като Хеджър и Акционер фаворит анонсират оферти за покупка по 6.61-6.62 лв., за да не позволят на холдинга да придобие каквото и да било от книжата. Ако обаче предлагането стане неудържимо, те ще трябва да свият платната. Все пак засега няма признаци притежателите на миноритарни пакети ще се поддадат на натиска и ще продават. Датата, до която Бета корп ще купува акции на комбината за Солвей Шишеджам холдинг, е 12 януари. Някои брокери са на мнение, че след тази дата цените на содите ще полетят към дъното. Причината е, че вече няма да има неограничено търсене по 6.60 лв. за книга.


С над 14% се покачиха котировките на Софарма. Брокери смятат, че котировките на фармацевтичния завод се повишават заради предстоящото увеличение на капитала му. Освен това на борсата се носят слухове, че до края на годината един от чуждестранните инвеститори, които търгуват активно на БФБ, ще започне масирани покупки на акции на Софарма и на пещерския завод Биовет. Затова и продавачите на книжа на двете дружества се изпокриха в очакване на по-добри времена.


Цели 9% от стойността си загубиха акциите на Балканфарма-Дупница. Брокери коментират, че това е по-скоро конюнктурно явление. По принцип всички вярват, че това са едни от най-перспективните книжа на пазара, но инвеститорите просто не отделят пари за тях. Поради същата причина - липса на адекватно търсене, загубиха почва и акциите на Слънчев бряг.


Изненадващо повишение със 17% отбелязаха книжата на врачанския торов завод Химко. Брокерите прогнозират, че последните котировки от 0.32-0.35 лв. за акция ще се задържат поради слабото предлагане. Инвестиралите в книжа на Албена претърпяха поредните си загуби от 1.63 процента. Въпреки че някои посредници от провинцията и столичният Булброкърс се опитват да задържат цената, всичките им усилия остават напразни. Причините са големият брой продавачи по позицията и предстоящият търг за пласирането на една четвърт от притежаваните от община Балчик акции на курорта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във