Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Биодит" получи ваучер за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари

Д-р Бойко Таков (в средата) връчи ваучер за сумата на Юлиан Софрониев, управител на "Биодит" (вдясно). На събитието присъства и Ангел Рабаджийски

Първият бенефициент по "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари" получи своя ваучер. Компанията за биометрични системи "Биодит" АД получи подкрепа от 50 000 лева за излизането си на фондовата борса. На церемония в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпълнителният директор на агенцията д-р Бойко Таков връчи ваучер за сумата на Юлиан Софрониев, управител на "Биодит" АД. На събитието присъства и Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на "Карол" АД, компанията избрана за инвестиционен посредник по процедурата.

"Това е първата инициатива, която аз знам, която подпомага бизнеса в тази посока", коментира Юлиан Софрониев, управителят на компанията-бенефициент. "Сега остава само много да работим. Вече мисля за бъдещето." В период от девет месеца "Биодит" АД трябва да набере на борсата или чрез букбилдинг капитал от 500 000 лева. Тогава ще бъде изплатена и сумата по ваучера.

"Процедурата по одобрение на кандидатите е изключително бърза", отбеляза изпълнителният директор на агенцията д-р Бойко Таков. "Може би в рамките на две седмици се случиха нещата за първия бенефициент." Очаква се до края на програмата от ваучери да се възползват поне 30 български компании, които да привлекат над 15 000 000 лева.

"Биодит" АД вече е подала документите си към Комисията за финансов надзор за излизане на борсата и чака одобрението на своя проспект. Компанията разработва и реализира продукти за идентификация чрез биометрични данни, ползвани за контрол на достъпа в хотели, производствени предприятия, автомобили и банкомати. "Биодит" АД извършва дейност и на пазари извън България - в Испания, Белгия, Швеция. Биометричната компания е не само първият бенефициент по програмата на ИАНМСП, но и първият български стартап, който излиза на "БФБ-София".

Ваучерът на стойност 50 000 лева е по процедура BG16RFOP002-2.034 "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари" в изпълнение на Проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия" по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във