Банкеръ Weekly

Пари и пазари

BG REIT ИЗМЕРВА ТЪРГОВИЯТА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

BG REIT ИЗМЕРВА ТЪРГОВИЯТА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Бурното развитие на пазара на недвижими имоти, както и активното търгуване на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) доведоха до създаването на индекса BG REIT. Той е базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута, и се състои само от акциите на АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти или земя. Пазарната капитализация пък се изчислява като произведение от броя на емитираните акции и съответната цена на последна сделка за деня.
В индекса могат да се включват единствено емисии, търгувани на регулирания пазар, не по-малко от три месеца преди включването им в индекса. В случаите, когато те са преминавали за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема датата на първа котировка. Освен това книжата трябва да имат пазарна капитализация, не по-малка от 5 млн. лв., а оборотът, реализиран с емисията през последната една година, да не е по-малък от 1.5 млн. лева. Или броят на сделките, сключени с акции от емисията през последната една година, да не е по-малък от 750. Фрий-флоутът (общият брой акции и акционери, притежаващи не повече от пет на сто от гласовете в общото събрание на емитента) не може да е по-малък от 15 на сто от размера на емисията.
Индексът, който се изчислява от 3 септември 2007 г., е с базисна стойност 100, а най-високата си котировка достигна на 1 октомври - 107.49 пункта. През първите два месеца на тази година в 13 от сесиите индексът беше под началното си равнище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във