Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ временно спира търговията с ценни книжа на 19 фирми

"Българска фондова борса" АД временно спира търговията с регистрирани финансови инструменти - акции и облигации, на 19 публични компании. Не че това са някои от звездните дружества, но да попаднеш в такъв списък... Решението е на съветът на директорите на БФБ, а причината неплащане на дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата за 2021 година. Тези фирми имат срок до 12 март да заплатят тези суми. 

Сред тях са три бивши приватизационни фонда - "Булвеста Холдинг" АД - София /в ликвидация/ - с борсов код VAP за емисия акции, "Наш Дом България Холдинг" АД - София - с борсов код HDOM за акции, "Руен Холдинг" АД - Кюстендил - с борсов код HRU за акции.

Производителят на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини "Балканкар-Заря" АД - Павликени дължи на БФБ плащане на такса за две свои емисии - едната с борсов код BZR за издадените акции, и другата - за издадена емисия облигации с борсов код 4BUA.

Двете свързани дружества - "Спарки" АД - Русе и "Спарки Елтос" АД - Ловеч /в несъстоятелност/ са сред нередовните емитенти. Двете имат издадени емисии акции съответно с борсов код SPRK и ELTS. 

Бутиковата винарна "Тодоров" АД - София, която е в несъстоятелност, дължи такса за своята емисия акции с борсов код  TDRF. 

Останалите дружества с неплатена такса са:

- VAP Акции "Вапцаров" АД-София
- DOBR Акции "Добротица-БСК" АД - Добрич /в ликвидация/
- DUBT Акции "Дупница-Табак" АД - Дупница
- INS Акции "ИнтерСтандартс" АД - София
- INFH Акции "Инфра Холдинг" АД - София
- ORGT Акции "Оргтехника" АД - Силистра
- PARK Акции "Парк" АДСИЦ - София
- RGL Акции "Регала Инвест" АД - Варна
- SEVK Акции "Севко" АД - Севлиево
- FAR Акции "Фар" АД - София
- CBAM Акции "ЦБА Асет Мениджмънт" АД - Велико Търново.

В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 12 март, на основание чл. 75, ал. 1, т. 14 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, временно се спира търговията с емисиите финансови инструменти на тези дружества от 16 март, до отпадане на основанието.
Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите такси. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във