Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ вече e част от администраторите на индекси на финансови инструменти

"Българска фондова борса" АД  получи лиценз и е регистрирана от Комисията за финансов надзор (КФН) като администратор на бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове по изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011, съобщиха от борсовия оператор. Така БФБ стана част от семейството на европейските администратори на бенчмаркове, сред които са и фондовите борси в Гърция, Ирландия, Унгария и Хърватия.
"Лицензирането за администратор на бенчмаркове е важен изпит, който БФБ издържа успешно. Това постижение ни дава самочувствие и затвърждава авторитета ни в
страната и Европа. Най-важното, това е гаранция за всички играчи на капиталовия пазар, че Борсата е надежден, прозрачен и доверен техен партньор", отбеляза
доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".
Целта на лицензирането и регистрацията на администраторите на бенчмаркове в ЕС е унифицирането на изискванията към тях относно гарантиране точността, стабилността и достоверността в процеса на определяне на индексите, както и елиминирането на възможности за грешки, манипулации и конфликт на интереси. Това предпоставя правилното функциониране и подобряването на условията на вътрешния капиталов пазар, защитава потребителите и инвеститорите, и е от висока важност за трансграничните сделки в съюза.

"Българска фондова борса" АД има лиценз да извършва дейност като фондова борса от октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни
книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във