Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ със спад на оборота през април

Общият оборот на "Българска фондова борса" през април възлиза на 97.18 млн. лв. и намалява с почти 44% спрямо март, когато беше на стойност 172.24 млн. лева. През първите четири месеца на тази година оборотът се увеличава със 133.30 на сто на годишна база.

По-ниският оборот е следствие от това, че броят на сделките на БФБ през април е само 6629 при 15 276 през месец март /-56.61%/.

Пазарната капитализация на БФБ в края на месеца е в размер на 31.05 млрд. лв. или 21.15 на сто от БВП на страната.

Най-ликвидни са били акциите на толовия завод "Неохим" АД, с които са направени 711 сделки. В тройката на търсените книжа са още "Агрия Груп Холдинг" АД (455 сделки) и "Адванс Терафонд" АДСИЦ (394 сделки).

През четвъртия месец на тази година борсовите индекси на БФБ се движат разнопосочно. Измерителят на "сините чипове" SOFIX и BGTR30 завършват със спадове съответно с по 1.23% и 0.46 на сто. В същото време широкият измерител BGBX40 расте с 0.06 на сто. Секторният BGREIT, който измерва представянето на дружествата, които инвестират в недвижими имоти, нарасна с 3.07% спрямо март. 

Най-печелившата компания от основния борсов индекс SOFIX през април е "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, чиито книжа са добавили 6.86% към стойността си. Позсрепа за показателя са оказали и "Адванс Терафонд" АДСИЦ и "Алтерко" АД, които увеличават цаната си съответно с по 6.69 на сто и 4.21 на сто. В тройката на губещите компании от SOFIX се наредиха "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Химимпорт" АД и ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД. Спадът в стойността на SOFIX е логична предвид факта, че сред 15-те емисии, които участват в базата за изчисляване на основния индекс, осем отбелязват намаление в котировките, а седем записват повишение през април.

Акценти от българския капиталов пазар

-На 19 април Green Finance & Energy Centre (Център за устойчиви финанси и енергетика, Зелен център) - първият по рода си мозъчен тръст за устойчиви финанси и енергетика, иницииран от Българска фондова борса и подкрепен от Министерство на финансите, проведе кръгла маса, посветена на политиките и практиките за стимулиране на зелени инвестиции в бизнеса. Във форума Accelerate Green участваха Асен Василев, вицепремиер и министър на финансите, и Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите. Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, представители на световната анализаторска компания Refinitiv и водещи европейски финансисти запознаха участниците с най-важните теми на деня в сферата на устойчивите финанси. Авторитетни личности от Green Finance & Energy Centre споделиха опита на държавата, бизнеса, академията и неправителствения сектор по време на два тематични панела. На форума Центърът представи приетите Насоки за отчитане на екологичното развитие, социалната отговорност и доброто корпоративно управление, които насърчават компаниите да въвеждат ESG практиките. БФБ представи и възможността компаниите да измерват и докладват ESG практиките чрез инициативата Oxygen ("Кислород") - технологично решение, създадено в партньорство с водещата европейска компания Plan A, както и надграждането му с изготвяне на ESG рейтинги в партньорство с Refinitiv за отличаване на компаниите, които провеждат устойчива политика. Това ще бъде основа за създаването на Зелен борсов индекс, който се очаква да започне да се изчислява до края на годината.

-В Accelerate Green участваха още над 300 представители на публични и непублични компании, стартиращи предприятия, бизнес организации, НПО и академична общност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във