Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БФБ си взе депозита с отстъпка

"БФБ-София" АД е успяла да спаси част от парите си, които бе депозирала в затворената "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ). Дружеството е уведомено от квесторите, че е осчетоводен договор за прехвърляне на вземане (договор за цесия) от банката на Цветан Василев по договор за едногодишен срочен депозит. Влогът е в размер на 1.752 млн. лв., а уговореният дисконт е 25 процента. Това означава, че отстъпката при цедирането е в размер на 438 хил. лева. Много интересно коя институция или дружество е рискувала да извърши подобно благодеяние, след като депутатите приеха промени в законите, които блокират бъдещите прихващания.

Плащането по договора за цесия към борсовия оператор е разсрочено на равни вноски за четири години. А върху остатъчната стойност от главницата след изплащането на всяка вноска е договорена лихва в размер на 3% на годишна база.

За непрехвърлената част от вземането по депозита (чийто размер не е обявен) "БФБ-София" АД е направила възражение и е поискала да бъде включена в списъка на лицата с гарантиран размер по влоговете и съответно да бъде изплатена от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Искането обаче не е уважено от квесторите на банката. Предстои дружеството да си потърси правата по съдебен ред съгласно действащото законодателство, уточняват от борсата. Като дружество с над 50% държавно участие "БФБ-София" АД трябва да спазва разпоредбите на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги (приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала).

Според публичните отчети 25% от парите на фондовото дружество са в Корпоративна търговска банка, а 13% - в дъщерната й ТБ "Виктория" (бившата "Креди Агрикол България"). Борсовият оператор не оповести точната сума на тези депозити. "Креди агрикол" беше отворена през декември миналата година, а средствата за изплащане на влоговете, които пазеше тя, бяха осигурени от продажбата на кредитния й портфейл.

В края на септември миналата година "БФБ-София" АД е обявила 3.032 млн. лв. срочни депозити в банки (към юни сумата бе 5.937 млн. лв.) и парични средства 1.857 млн. лв. (при 1.68 млн. лв. към 30 юни).

Facebook logo
Бъдете с нас и във