Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ ще разпредели шестмесечен дивидент по 0.55 лв. на акция

„Българска фондова борса“ АД дава най-големия дивидент в историята си и той е за първото полугодие на 2021 година.

Общото събрание на институцията реши днес да раздаде 6-месечен дивидент на акционерите от 0.55 лв. на акция. Общата сума, която БФБ заделя за изплащането на дивидента е 3 620 573 лева.
„Възможността за изплащане на дивидент на база 6-месечни резултати позволява на борсата да управлява по-добре паричните си потоци, като изплати дължимото на акционерите в много по-оптимизиран срок. Надяваме се по този начин да оправдаем оказваното ни дългосрочно доверие от инвеститорите“, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.

Търговията с акциите на борсовия оператор започна при 4.5214 лева в началото на януари, а на 11 октомври борсовата сесия затвори при 9.60 лева за един брой.
Право на дивидент имат всички инвеститори, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, или на 26 октомври.

Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от решението на общото събрание на акционерите. Това ще става чрез „Централен депозитар“ и „Банка ДСК“ ЕАД.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които инвеститорът ще има право на дивидент, е 22 октомври.

Дружеството разпределяше печалбата си през последните години. Дивидентът от положителния финансов резултат за 2019 г. бе в общ размер на 201 709.66 лева, което означава по 0.0306 лева за една акция. От печалбата за 2018 г. за акционерите бяха заделени общо 207 663.02 лева или по 0.03155 лева за една акция.

 

Акционери

Към 30 юни акционерният състав на "Българска фондова борса" е концентриран в четири основни вида лица. Министерството на финансите контролира 50,05% от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки държат 14.96%, други фирми - 20.94%, а индивидуални инвеститори - 14.04% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери притежават 3.21% от акциите на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във