Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ ще плати по 0.08 лв. дивидент за една акция

Мениджърите на „Българска фондова борса“ АД предлагат 526 628.80 лв. (52.24%) от нетната печалба за миналата година да се разпредели  като дивидент на акционерите, четем в поканата за годишното събиране на притежателите на акции на борсовия оператор. Ако предложението се приеме, всеки акционер ще получи брутен дивидент от по  0.08 лв. за една акция.

Разбира се, това ще се случи, ако акционерите на дружеството одобрят доклада за дейността и финансовия отчет за изминалата 2020 година.
„Българска фондова борса“ АД приключи миналата година с нетната печалба в размер на 1 008 170.02 лева.
Остатъкът от 481 541.22 лв. от положителния финансов резултат ще бъде внесен във фонд „Допълнителни резерви“.
При това положение директорите на БФБ могат спокойно да очакват и гласуването на точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 година. Дружеството е било управлявано от Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов,  Любомир Бояджиев и Христина Пендичева - представител на държавата.
През миналата година ключовият управленски персонал е получил заплати и други краткосрочни доходи в раземр на 250 хил. лв. (за 2019 г.: 253 хил. лв.). Членовете на съвета на директорите не са придобивали, притежавали и прехвърляли акции през 2020-а.

Мажоритарен собственик в "Българска фондова борса" АД е държавата, която контролира 50.05% от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки държат 16.64%, други фирми имат дял от 19.34%, а 13.96% от акциите с право на глас са собственост на малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във