Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ ще плати на акционерите по 0.48 лева на акция

Общото събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД взе решение да се разпредели дивидент по 0.4826 лева на акция, съобщиха от дружеството. Максималната сума, която би била необходима за изплащането на дивидент, ако всички акции имат право на дивидент, възлиза на 3 176 858.06 лева.
Печалбата на борсовия оператор за миналата година, след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева. Общо 70 на сто от положителния финансов резултат - сума в размер на 6 797 431.06 лева се разпределя за изплащане като дивидент между акционерите. Припомняме, че съгласно решение на общото събрание от 12 октомври миналата година, като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева. Така че остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е 3 176 858.06 лева.

Сумата в размер на 2 913 184.74 лева се отнася към допълнителните резерви в активите на дружеството.

Право на дивидент имат инвеститорите, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери на 14 юли. Те ще могат да получат тези суми чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.
Изплащането на дивидента ще започне на 8 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във