Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ ще изкупува обратно до 300 000 собствени акции

"Българска фондова борса" АД ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции. Това ще стане, ако общото събрание на акционерите, насрочено за 30 юли, одобри предложението на мениджърите на борсовия оператор.

Проектът за решение предвижда "Българска независима енергийна борса" ЕАД, еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията майка. 

Срокът за обратното изкупуване е до 3 години. То трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция, четем в поканата за общото събрание. В момента тези книжа се търгуват по 4.20 лв. за един брой, а търговията с тях започна при 4.84 лв. в началото на годината. 

Съветът на директорите на БФБ ще определи началото и края на обратното изкупуване, ще определи инвестиционен посредник, който да извърши процедурата, и ще определи всички останали параметри.

Съветът на директорите на БФБ ще се разпорежда с изкупените от "Българска независима енергийна борса" ЕАД собствени акции.

И най-интересната точка присъства в дневния ред.

Общото събрание на БФБ ще гласува и за разпределяне на 50% от печалбата за миналата година, която е в размер на 403 419 лв., под формата на дивидент. Това означава по 0.0306 лв. брутно на акция за всеки акционер или общо 201 709.66 лева.Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от вземането на решение за разпределение на печалбата.

Акционерите ще гласуват и нов петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите - Асен Василев Ягодин (в момента председател на борда), Маню Тодоров Моравенов (изпълнителен директор), Васил Димитров Големански (заместник-председател на съвета), Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева (представител на Министерството на финансите).

Министерството ан финансите е най-големият акционер с дял от 50.05% от капитала и естествено ще вземе половината от дивидента, ако бъде гласуван. Инвестиционни посредници и банки притежават 16.74%, други фирми държат 19.58%, а индивидуалните инвеститори имат дял от 13.63% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери контролират 3.35% от акциите на борсовия оператор. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във