Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ ще е партньор на ООН в инициативата за устойчиво развитие на капиталовия и енергиен пазар

БФБ споделя и следва мисията за насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България, казва Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

"Българска фондова борса" АД  е приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE), съобщиха от борсовия оператор. Целта е да се осигури глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, компании (емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят своето ESG (екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви инвестиции, включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие.

„Изцяло се ангажираме да постигнем целите за устойчиво развитие на българския капиталов и енергиен пазар. В тясно сътрудничество и като използваме задълбочения опит на Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, както и чрез последователните действия, които сме предприели в тази посока - ние сме уверени в дългосрочния ни успех", казва Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".
UN SSE се стреми да реализира своята визия чрез интегрирана програма за анализ на политиките, основан на факти, чрез управлението на мрежа и форум за постигане на консенсус на много заинтересовани страни и предоставянето на техническа помощ, и консултации.
"Българска фондова борса" АД се присъединява към над 90 фондови борси от целия свят и като партньор в UN SSE, се ангажира да изпълни следните цели:
- Да позиционира темите за устойчиво финансиране и енергетика на най-високо ниво сред вземащите решения в бизнеса и в държавата;
- Да стане най-важния и обединяващ фактор по темите за устойчиво финансиране и енергетика в България;
- Да трансферира най-добрите световни и европейски практики и знание в областта на устойчивите финанси и енергетика към всички участници на българските капиталов и енергиен пазар.
Чрез участието си в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, БФБ споделя и следва мисията за насърчаване на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във