Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БФБ разпределя 70% от печалбата си

Поредна добра година отбелязват акционерите на "БФБ-София" АД - дружеството обяви, че се предвижда да разпредели по-висок дивидент за миналата година. Според материалите от общото събрание всеки притежател на такива ценни книжа ще получи по 0.112 лв. за всеки свой дял от капитала на борсовия оператор. Решението ще бъде обсъдено на насроченото за 3 юни заседание.


Сума, предвидена за дивиденти, е 738 хил. лв. и представлява 70% от печалбата за миналата година, която е 1.054 млн. лева. Остатъкът от 316 хил. лв. се предлага да бъде записан във фонд "Резервен" на дружеството.


Ако предложението бъде гласувано, държавата ще получи най-голямата сума от предвидените пари, тъй като е собственик на общо 50.0542% от капитала на "БФБ-София" АД. Това означава, че 369 083 лв. ще подкрепят бюджета на Сребърния фонд и пенсионната система. От членовете на съвета на директорите единствено Георги Български притежава 1 акция от дружеството.


За 2012 г. фондовата борса разпредели 80% от положителния си финансов резултат и плати по 0.0733 лв. дивидент на акция. Нетната печалба за 2011 г. в размер на 314 151 лв. пък беше разпределена изцяло и акционерите получиха по 0.04772 лв. за една книга.


След обявяването на новината цените на акциите на "БФБ-София" отстъпиха в борсовата търговия в петък с 0.1% и станаха 4.38 лв. за дял. Но това не е показателно - трябва да се отбележи, че котировките им са поскъпнали с 25% от началото на тази година и с цели 56% за последните 12 месеца.


В дневния ред на общото събрание е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Асен Ягодин, Васил Големански, Иван Такев, Любомир Бояджиев и Георги Български, за дейността им по управлението на дружеството през миналата година.


Държавата държи 43.70% от капитала и на другото важно за капиталовия ни пазар дружество - "Централен депозитар" АД. В началото на годината ДЗЗД "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл" спечели конкурса за изготвянето на анализи на правното състояние, за оценки и информационни меморандуми на БФБ и на "Централен депозитар". Когато те са готови, правителството ще направи нов опит за приватизация на двете в пакет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във