Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ разпределя 52.24% от печалбата като дивидент

Общото събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД е взело решение 52.24% от нетната печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева, да се разпредели като дивидент на акционерите. Това означава по 0.08 лв. на всяка акция.
Право на дивидент имат вкички инвеститори, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, а именно – на 8 юли.

Сделки с акции на борсовия оператор, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, все още могат да се сключват до 6 юли.
По закон изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Най-големият акционер е държавата чрез Министерството на финансите с дял от 50.05% от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки притежават 16.64%, други фирми - 19.94%, а индивидуални инвеститорите - 13.96% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във