Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ приветства първата компания на пазар BEAM - "Биодит"

Юлиан Софрониев, Ангел Рабаджийски и Васил Големански дадоха началото на борсовата търговия с акциите на "Биодит".

След успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 1 милион лева, "Биодит" АД дебютира на пазар BEAM на "Българска фондова борса" АД.

„Денят е исторически за борсата, защото приветстваме първата компания на пазар BEAM - "Биодит" АД. Убедени сме, че много малки и средни фирми ще видят потенциала на този пазар като източник на капитал за развитие на техния бизнес и добрият пример ще се мултиплицира”, коментира Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на "БФБ-София".

Юлиан Софрониев, управител на "Биодит" АД, Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на "Карол" АД, компанията избрана за инвестиционен посредник по процедурата, и Васил Големански дадоха началото на търговията с акциите на "Биодит" АД. 

Размерът на капитала на "Биодит" е 13 820 583 лева, разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1  лев.

Новият капитал ще се използва от технологичната компания за продажби и маркетинг активности с цел масово навлизане на пазара в страната ни. Към момента компанията има представени четири продуктови линии с различни биометрични решения. В по-дългосрочен план "Биодит" планира да излезе и на други европейски пазари.

От 2016 г. "Биодит“ АД  разработва и реализира продукти за идентификация чрез биометрични данни, ползвани за контрол на достъпа в хотели, производствени предприятия, автомобили и банкомати. Фирмата извършва дейност и на пазари извън България - в Испания, Белгия, Швеция. Биометричната компания е  първата българска стартираща компания, която излиза на "БФБ-София".

Пазарът за растеж на МСП BEAM e организиран от "Българска фондова борса" АД. Той дава възможност на малкия и среден бизнес за акумулиране  на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Борсата получи одобрение за организирането на пазара BEAM от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на "БФБ-София". Пазар BEAM се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "Българска фондова борса" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във