Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ преустановява поддръжката на системата COBOS

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" АД взе решение да бъде прекратена  експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS) и това да стане  от датата на миграция към Xetra T7 като платформа за търговия на борсата, а именно от 24 юни. Това съобщиха от  борсовия  оператор.
Системата COBOS е интернет-базирано приложение, разработено с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсовите членове. Графичният потребителският интерфейс бе разработен през 2003 година въз основа на продукта Adobe Flash. Към днешна дата той вече не се поддържа от множество интернет браузъри, а  вероятно в близко бъдеще ще бъде изцяло изоставен като технология. От няколко години Adobe Flash не се поддържа и от мобилни устройства.

За да продължи функционирането на приложението  се налага цялостно разработване на графичния потребителския интерфейс въз основа на друг продукт. Същевременно, миграцията на платформата за търговия налага и цялостно пренаписване на съобщенията, въз основа на които работи COBOS, а не само на графичния интерфейс, тъй като комуникационният протокол на Xetra Clasic  не се поддържа от новото поколение на платформата Xetra T7.
Предвид на силно намалелия брой  на издадени клиентски сертификати, съветът на директорите смята  за неуместно и финансово необосновано да се влагат парични и човешки ресурси в разработването на нова система за електронно подаване на поръчки, към която да бъдат прехвърлени малкия брой сегашни  клиенти на COBOS.
Борсата отчита важната роля, която платформата COBOS изигра за улесняването на достъпа на инвеститорите до капиталовите пазари, но още при самия й старт - през 2003 г., обяви, че тя е предназначена да запълни празнината до разработването на собствени платформи от инвестиционните посредници. Доколкото една голяма част от клиентите на COBOS през годините се прехвърлиха към подобни системи, съветът на директорите на БФБ смята , че тя изпълни основната си функция, за която беше създадена, съответно оттук нататък липсва целесъобразност да бъде  продължавана  поддръжката й.

В момента няколко от големите инвестиционни посредници имат вече свои онлайн платформи, чрез които търгуват на "Българска фондова борса" АД и клиентите им вече са повече от тези на COBOS.

Facebook logo
Бъдете с нас и във