Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ премести 36 дружества на Алтернативен пазар на търговия

След като бяха поставени под наблюдение за срок от три месеца (от 17 април) емисии, регистрирани на Основен пазар BSE, Сегмент Standard и Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, които не отговарят на някои от Правилата за допускане до търговия, "Българска фондова борса" АД взе решение кои дружества остават на Основен пазар и кои се местят на Алтернативен. Това стана ясно от информация, публикувана на сайта на борсовия оператор.

Съветът на директорите на БФБ е прекратил наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard на следните емитенти: "Алкомет" АД (6AM), БГ "Агро" АД (AO0), "Еврохолд България" АД (4EH), "Етропал" АД-Етрополе (5EO), "Синтетика" АД-София (EHN), "Формопласт" АД-Кърджали (4F8) и "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД (7TH).

Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД ( „За последните 6 месеца средномесечният брой на сключените сделки на борсата да е по-голям от 5), от 1 август 2018 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard на следните емитенти и същите се допускат до търговия на Алтернативен пазар: "Адванс Екуити Холдинг" АД-София, "Арома" АД-София, "Асенова крепост" АД-Асеновград,"Биоиасис" АД-София, "Български фонд за дялово инвестиране" АД-София, "Варна-плод" АД-Варна, "Инвестиционна Компания Галата" АД-Варна, "Инвестор.БГ" АД-София, "Каучук" АД-София, "Ломско пиво" АД-Лом, "Момина крепост" АД-Велико Търново, "НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, Нео Лондон Капитал АД"-София, "Регала Инвест" АД-Варна, "Риъл Булленд" АД-София, "Сила Холдинг" АД-Стара Загора, "Слънчев бряг" АД-к.к.Слънчев бряг, "ТК-ХОЛД" АД-София, "Тодоров" АД-София, "Фаворит Холд" АД-София, "Феникс Капитал Холдинг" АД-София, "Фючърс Кепитал" АД-София, "Химснаб България" АД-София, "ЦБА Асет Мениджмънт" АД-Велико Търново.

Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, от 1 август 2018 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard на следните емитенти: "Булгартабак холдинг" АД, "Велграф Асет Мениджмънт" АД, "Спарки Елтос" АД и "Холдинг Нов Век" АД. Дружествата се местят на Алтернативен пазар BaSE, сегмент Акции, тъй като през последните 12 месеца емитентът не е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки. 

След наблюдението от БФБ при дружествата със специална инвестиционна цел също има разместване.

Българска фондова борса потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел само на "Експат Бета" АДСИЦ-София.

Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, считано от 01 август 2018 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на следните емитенти: "Агро Финанс" АДСИЦ-Пловдив, "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ-София, "БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти" АДСИЦ -София,"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ-Варна, "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ-София, "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ-София и "Фонд Имоти" АДСИЦ-София. Въпросните дружества биват прехвърлени на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна заради това, че за последните 6 месеца средномесечният оборот от сключените на борсата сделки с техни акции не по-голям от 4 000 лв. и за последните 6 месеца средномесечният брой на сключените на борсата сделки с техни книжа не по-голям от 5.

Facebook logo
Бъдете с нас и във