Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ одобри първата компания - съветник за Пазара за растеж на МСП

"Българска фондова борса" възлага на Пазара за растеж на МСП BEAM важна роля като източник за финансиране растежа на динамичните и амбициозни български малки и средни предприятия.

"Българска фондова борса" АД е одобрила първата компания - съветник за Пазара за растеж на МСП BEAM, съобщиха от борсовия оператор. Това е инвестиционният посредник "Авал Ин" АД, в който председател на съвета на директорите е Бистра Илкова. Той ще консултира и подпомага малки и средни компании в процеса им по листване на Пазара за растеж и в живота им като търгувани компании след това. "Авал Ин" оперира на капиталовия пазар в страната ни 25 години. Дружеството е един от активните посредници на капиталовия пазар, особено в областта на инвестиционното банкиране.

"Приветстваме "Авал Ин" като съветник и сме убедени, че с експертизата си ще бъдат наистина полезни на компаниите с интерес към новия ни пазар BEAM. Ние сме и ще бъдем много взискателни в избора си на компании-съветници, тъй като на пазара BEAM възлагаме важна роля като източник за финансиране растежа на динамичните и амбициозни български малки и средни предприятия", коментира избора Иван Такев, изпълнителен директор на "БФБ-София".

Специалните съветници участват активно в подготовката на необходимите документи за допускане до пазар BEAM, така че компаниите да са в съответствие с правилата за дейността на пазара и с приложимото законодателство. Активното взаимодействие между съветниците и компаниите продължава и след самото листване с консултации относно задълженията по разкриване на информация и представяне на финансови отчети. Всяка компания, която иска да набира капитал на пазара BEAM e необходимо да сключи договор с един одобрен от БФБ съветник за срок от поне две години.

Към съветниците има сериозни изисквания по отношение компетентността и опита им при операциите на финансовите пазари. Съветниците са обичайно компании, които извършват някои от дейностите: инвестиционни услуги, бизнес консултации, одиторски или данъчни услуги, изготвяне на оценки, финансов и правен анализ, консултации по сделки за сливания, придобивания или преструктуриране.

"Българска фондова борса" е лицензирана да извършва дейност като фондова борса през октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във