Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БФБ купува енергийната борса с пари от облигации

Очаква се Маринела Петрова да играе важна роля в управлението на фондовата и енергийната борса.

Поредно разместване на директорите на "БФБ-София" АД направи общото събрание на акционерите на 26 септември. Последното им " раздвижване"  беше през 2013-а. Сега на прицел бе  Георги Български, член на борда и ръководител на дирекция "Търговия, емитенти и членство" на фондовата борса. Той бе избран за директор като представител на Министерството на финансите по времето на Симеон Дянков на проведеното през август 2010-а общо събрание и зае мястото на Людмила Елкова, която бе представител на държавата дотогава.

Всъщност така финансовият министър Владислав Горанов, който е принципал на борсовия оператор от името на държавата, която контролира 50.05% от акциите с право на глас, вкарва свой човек в управлението на "БФБ-София". И няма нищо чудно в това. Държавата прехвърля 100-процентовия си дял в "Българска независима енергийна борса" ЕАД от "Български енергиен холдинг" ЕАД на "БФБ-София" АД. Новият човек в мениджмънта на борсовия оператор е Маринела Пиронова Петрова (родена през 1969 г.). Сега  тя е заместник-министър на финансите. По този начин контролът от министерството ще е по-голям, а вероятно Петрова ще влезе и борда на директорите на енергийната борса.

След промяната в съвета на директорите на "БФБ-София" са изпълнителните директори Васил Големански и Иван Такев, а също Любомир Бояджиев (като представител на инвестиционните посредници и асоциацията им БАЛИП) и Асен Ягодин, член на Управителния съвет на Пощенска банка.

Общото събрание на акционерите на "БФБ-София" овласти съвета на директорите и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката за придобиване на 217 664 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Новината излезе в ефира през юли. Припомняме, че това става и по изричното настояване на Европейската комисия, която поиска такава сделка още в края на 2015 година. Отделянето на борсата за ток от БЕХ беше условие за намаляване на влиянието му и за прекратяване на процедурата за злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро на електроенергия в България. А целта бе да се гарантирана повече прозрачност в работата на енергийната борса. 

В средата на август правителството разреши тази сделка, като препоръча продажбата да се извърши чрез пряко договаряне. Малко по-късно двете държавни дружества - "БФБ-София" и БЕХ, обявиха, че са се "спазарили" за цена от 5.2 млн. лева. Четири милиона лева ще бъдат платени при сключване на договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалата част от сумата ще бъде издължена на три равни вноски - в края на шестия, на дванадесетия и на осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите. Сделката обаче следва да бъде сключена в рамките на определения от Европейската комисия краен срок - 31 октомври.

Акционерите са одобрили и предложението на мениджърите за продажба на държавни ценни книжа, притежавани от "БФБ-София", с цел осигуряване на ликвидни средства за финансиране на сделката. Общата минимална пазарна стойност, определена от лицензиран оценител, е 4 356 172 лева.

 

 


Търговията с ток остова в държавата


"Българска независима енергийна борса" ЕАД започна работа през януари 2016 г. като организиран пазар за краткосрочна търговия с електрическа енергия (по схема "ден напред"), тоест сделки се сключват само за следващия ден, и то само в страната. Усилията на дружеството към момента са съсредоточени върху разработването на допълнителни сегменти у нас и към обединение със съседните пазарни зони. От 2018 г. енергийната борса трябва да започне да извършва продажба на електроенергия по схемата "в рамките на деня", т.е. по часове за същия ден. Заедно с това от следващата година ще интегрираме енергийния си пазар с този на Румъния.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във