Банкеръ Daily

Пари и пазари

БФБ и ВУЗФ с образователни инициативи на капиталовите пазари

Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и преподавател във ВУЗФ, и Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

"Българска фондова борса" АД и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписаха споразумение за сътрудничество. Те ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на капиталовите пазари. Инициативата е част от образователната програма на "БФБ-София" - BSE Advance.
„Динамично развиващата се глобална финансова среда стимулира още по-голяма синергия между бизнеса и академията. Това в краткосрочен план е изцяло в полза на бъдещите експерти, които ще се влеят на капиталовия пазар, а с по-далечен хоризонт – на икономическия просперитет на страната ни“, подчерта Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.
Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, отбеляза, че за висшето училище партньорството с Българската фондова борса има стратегическо значение. То ще отвори врати пред нашите студенти и млади специалисти да придобият задълбочена експертиза за капиталовите пазари, а чрез Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab ще участваме в изготвянето на общи становища, анализи и предлагане на решения за подобряване на бизнес средата“, добави Григорий Вазов.
В рамките на договореностите БФБ и ВУЗФ ще изготвят съвместно концепции и анализи, относно прилагането на мерки и инструменти за развитие на потенциала на капиталовия пазар в България. Двете институции ще провеждат семинари, тренинги, стажове и обучения за насърчаване на предприемачеството; ще обменят икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики, както и ще развиват образователни проекти, финансирани по програми на Европейския съюз.
Висшето училище по застраховане и финанси e един от водещите бизнес университети в страната. Той е в топ 4 на най-добрите висши училища в направление "Икономика" в България според Рейтинговата система на висшите училища в страната. Завършилите ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление “Икономика” със среден облагаем доход от 2354 лв. по данни на НОИ за миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във