Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЕЗ РЕЗКИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

Измина още една седмица без бурно развитие на пазара на облигации. По същество това е бавен пазар и особено за условията у нас не са характерни резките промени на цените. Котировките се движат успоредно с определящите външни облигации, коригирани с рисковата премия.На вътрешния пазар спредовете са обичайно високи, което ограничава активната търговия. Реално интересът би трябвало да се намира някъде по средата, като съответно можем да определим доходност 3.10-3.19% по тригодишните облигации, 3.40-3.50% по петгодишните и около 4% по десетгодишните ДЦК. През седмицата в календара на МФ не беше предвиден аукцион за ДЦК. Продължава типичната за вътрешния пазар ситуация: номенклатурата от емисии не е голяма. Номиналните стойности в обращение по отделните емисии също са достатъчно големи, има какво да се желае и по отношение на ликвидността.Въпреки наличието на траен интерес от страна на крайни купувачи (голяма част от тях нормативно задължени) може да се каже, че тези нива на пазара са пределни. Банките нямат интерес да купуват на всяка цена, забелязва се известна предпазливост и се използват алтернативни инвестиции във външни книжа. Аукционите за ДЦК са основният източник за придобиване на книжа, интересът надхвърля минимум два пъти предлаганото количество, а общият обем от вторичната търговия регистрира далеч по-ниски обеми. Независимо от това на пазара са се обособили няколко банки маркетмейкъри, които котират и в двете посоки добър набор от емисии.Няма причина за промяна в ситуацията и при външните книжа, емитирани от българското правителство. Подписването на договор с Европейския съюз и присъединяването на Република България отдавна не е новина, която не е изтъргувана от пазара. Нивата при деноминираните в евро емисии са 108.00-108.20 за 2007 г., а емисията облигации с падеж през 2013 г. достигна до 124.90. Доларовата емисия с падеж 2015 година поскъпна до 123.75 долара. Брейди облигациите са на нива около 100.25 долара.Пониженото настроение на БФБ-София остави белег и върху търговията с корпоративни и ипотечни облигации. Обемите са малки, интересът е вял. Независимо от това тези инструменти присъстват в добрите портфейли, добавяйки доходност в относително кратки срокове.На 9 май (понеделник) ще се проведе аукцион за пласиране на пореден транш от петгодишната емисия ДЦК. Предложеният номинал е 25 млн. лв., а купонът по емисията - 3.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във