Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Без фойерверки за банковите акции

Управляваната от главния изпълнителен директор Илиян Георгиев Българо-американска кредитна банка се отчете с висока печалба и растящи цени на акциите.

Ноември не беше много благоприятен за цените на акциите на българските публични дружества. Разпродажбите продължиха да ги люлеят. При слаб оборот и негативно настроение се превъртяха двадесет и две търговски сесии. Нерви и проблеми около тези  вложения притиснаха борсовите играчи. Консолидираните финансови отчети не донесоха очакваните новини и оживление на "БФБ-София". Котировките, с малки изключения, останаха под натиск и се потопиха до най-ниските си нива. Несигурността отново надвисна над пазара. Представянето и на "сините чипове" беше разнопосочно. Отчете го и най-представителният борсов индекс SOFIX, който отбеляза поредно (за седми месец) понижение в стойността си. Този път, след като загуби 0.17%,той се спусна до 592.12 пункта. Другите борсови измерители също се задържаха на червена територия.

И публичните банки не бяха пощадени от разпродажби и не успяха да зарадват инвеститорите след продължаващо понижение на котировките на акциите им. Цените се плъзнаха надолу - до отдавна невиждани стойности. При това положение повечето от инвеститорите предпочетоха да задържат дяловете, които имат. Губейки стойност, котировките на книжата на Централна кооперативна банка, на Първа инвестиционна банка и на ТЕКСИМБАНК останаха под тези от октомври. По-ниските цени на тези акции логично издърпаха  надолу и пазарната капитализация на трите публични банки.

В резултат на това и броят на книжата, изтъргувани в проведените двадесет и две борсови сесии през ноември, е почти три пъти по-нисък. Инвеститорите си прехвърлиха общо 254 182 банкови акции при 653 927 през октомври.

Акциите на вече четвъртата по размер на активите у нас

Първа инвестиционна банка

продължиха да поевтиняват. Инвеститорите оказаха натиск върху котировките, които за втори пореден месец останаха под 4 лв. за една акция. Котировките позагубиха от блясъка си в сравнение с отчетеното през октомври. А ниската ликвидност ограничаваше възможностите за бърз изход от тази позиция.

Въпреки оптимистичното начало през първата борсова седмица и с най-високата цена 3.5967 лв. за дял Първа инвестиционна банка (ПИБ)  се оказа с 26 стотинки под върха от октомври.

Но след това започна лъкатушенето по нервите на инвеститорите. Нервността, очертана и от десетте сесии, в които не се срещнаха офертите "продава" и "купува", проби ценовите нагласи.Стойността на акциите на ПИБ се смъкваха надолу до последната борсова сесия. А след като загубиха и 5.13% от стойността си, те докоснаха дъното през месеца при 3.4122 лв. за дял. Освен това най-ниската цена е с шест стотинки под тази от октомври.

Това пък смъкна две гранични котировки до ново равновесно ниво.

Тази загуба на стойност логично свали и пазарната оценка на кредитната институция. В последния ден на ноември тя е 378.389 млн. лв. при 385 млн. лв. преди това.

При това негативно развитие на търговията с акциите на ПИБ не беше много активна. В резултат 14 243 броя смениха собственика си при 56 260 през октомври.

Инвеститорите не бяха впечатлени и от новините около

Централна кооперативна банка

А това пък доведе до спад на цените по тази позиция. Книжата на банката продължиха да се спускат по ценовата стълбица. Като резултат от това двете им крайни стойности очертаха ново равновесно ниво.

Ноември започна много оптимистично за акционерите на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Още във втората борсова сесия акциите на трезора отчетоха най-високата си стойност от 1.5644 лв. за един брой. Макар че през октомври бяха необходими 1.7418 лв., за да  се купи от тези книжа, имаше искрица надежда за връщане към  по-високите  нива. Оптимизмът обаче трая кратко, а търговията натисна цените им надолу.

Мечите настроения повлякоха книжата на ЦКБ надолу през втората половина на месеца. А веднъж попаднали под прицела на продавачите, котировките на кредитната институция пробиха нивото от 1.50 лева. И така вървя до 27 ноември, когато цените опряха в месечното дъно - от 1.4029 лв. за един брой. През октомври най-ниската стойност на акциите на банката от групата "Химимпорт" беше  1.5428 лева.  

Оживлението в последните дни доведе до това, че книжата на ЦКБ затвориха месеца при 1.4723 лв. за дял. А след като котировките й загубиха четири стотинки от стойността си, банката отписа 2.81% от пазарната си капитализация. В края на ноември инвеститорите я оцениха на 169.675 млн. лева.

Цените на акциите на ЦКБ не подкрепиха спекулативните настроения за сделки. По тази причина обект на покупко-продажби станаха само 151 536 броя. През октомври общо 597 367 книжа прелетяха между акционерските  портфейли.

Акциите на

Българо-американска кредитна банка

се разменяха почти без промяна в рамките между 5.2633 и 5.65 лв. за една акция. Все пак инвеститорите успяха да поемат глътка въздух въпреки отбелязаните от борсовата статистика 19 търговски дни без сделки. Това е единствената българска банка, която добави стойност към цената си. За да се придобият акции на БАКБ, трябваше да се платят по 5.65 лв. за един брой, докато през октомври най-високата цена беше 5.50 лв. за дял.

При отчетените двадесет борсови сесии без нито една сделка по тази позиция  акциите на

ТЕКСИМБАНК

също поевтиняха през ноември. Сделки имаше само в два от дните през единадесетия месец, а цените бяха затворени в рамките между 2.60 и 2.70 лв. за една акция. Една явно предварително уговорена покупко-продажба за голям пакет книжа на банката върна донякъде самочувствието на акционерите. Общо бяха прехвърлени 74 495 лота, а тъй като цената в последната сесия е със седем стотинки под тази от октомври, то и пазарната капитализация на ТЕКСИМБАНК се сви с 2.53 на сто. В края на ноември тя е в размер на 75.587 млн. лева.

Индексът на сините чипове SOFIX е изгубил 11.9% от стойността си от началото на годината, а  търговията на Българска фондова борса беше съпътствана от ниска ликвидност и очертала се тенденция на фирми, които търсят начин да напуснат борсата. Надеждите за нещо повече на "БФБ-София" все пак остават за последния месец на годината. Както обикновено, в края на всяко тримесечие спекулантите очакват своя борсов шанс. Липсата на свободни средства спира българите и фирмите да мислят "по-нашироко" и да поглеждат към борсовата търговия. Парите в брой в момента са класът активи, който носи загуба за вложителите. Въпреки това  предпочитаната инвестиция все още са депозитите и се оказва, че няма сила, която да извади тези пари от банките - нито нулевите лихви, нито данъкът върху доходите от лихва по влог. Въпреки че в момента депозитите си остават  най-неизгодното вложение, те продължават да растат. Към края на октомври спестяванията на домакинствата са 50.1 млрд. лв., или с над 7% повече, отколкото преди година.

От друга страна, на фона на добрите финансови резултати на публичните банки, сегашната им оценка показва, че стойността им е по-скоро подценена. А това означава, че тези книжа крият потенциал за бъдещ растеж... Така че тук се очертава една алтернатива на съчетаване на депозит с пакет от банкови акции. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във