Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЕЛИЯТ ДОМ ПРЕОЦЕНИ ПРОГНОЗИТЕ СИ

В средата на седмицата Белият дом призна, че заложените в щатския бюджет цифри няма да бъдат постигнати. Администрацията на Буш преоцени очаквания бюджетен излишък на страната през финансовата 2001 г., която приключва на 30 септември, от 281 на 158 млрд. щ. долара. Стойностите за 2002 г. също бяха ревизирани надолу - от 231 на 173 млрд. щ. долара. Белият дом обяви още, че очаква БВП на САЩ през 2001 г. да се увеличи с 1.7%, а не с първоначално заложените 2.4%, докато през 2002 г. икономиката ще нарасне с 3.2 процента. Преоценената прогноза за годишната инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени, за 2001 г. е 3.3%, а за 2002 г. - 2.7%, докато средната стойност на безработицата ще достигне 4.6% през тази и 4.8% през 2002 година. Икономическият екип на Буш подчерта, че снижените очаквания, които се дължат на по-дълбокия от предвижданията икономически спад в страната, не трябва да се посрещат негативно и да бъдат критикувани, защото въпреки трудностите бюджетът на САЩ продължава да генерира излишък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във