Банкеръ Daily

Пари и пазари

Банковите акции - зад сянката на несигурността

Увеличението на депозитите от клиенти осигурява на БАКБ независимост от външно финансиране, коментира Васил Симов, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на банката.

Спокойна, но и  спадаща  бе търговията  на "БФБ-София" през октомври. Нямаше резки движения в котировките на акциите на повечето публични компании, но  борсовите индекси все пак пострадаха от това. Основният измерител SOFIX за трети пореден месец продължава да се спуска надолу. Нямаше как да е по-различно, след като от включените в изчисляването му петнадесет най-ликвидни дружества само четири  са на печалба през десетия месец на годината. През октомври основният индекс на БФБ изгуби още 2.43% от стойността си и завърши месеца при 671.41 пункта. И другите измерители - BGBX 40 и BG TR30, го последваха, и само BGREIT отбеляза  минимален ръст.

Българският фондов пазар причини доста главоболия, а и загуби на инвеститорите. Всички те пострадаха от понижената активност, но се въздържаха от  прибързани действия. Очакваните тримесечни отчети обаче все още подкрепят надеждите за печалба в края на годината.

Банковите акции също  последваха  общата тенденция на спад. И четирите публични трезора се представиха по-зле, отколкото през септември, и поставиха доста въпроси пред инвеститорите при  избора им, когато решат да купуват такива книжа. Въпреки това повечето играчи не бързаха да се освободят  от притежанията си. В резултат на това броят на книжата, изтъргувани в двадесет и двата борсови дни, е малко по-висок в сравнение със  септември. Общо 289 094 акции  прехвърлиха помежду си  пазарните участници, което е с 26 585 повече, отколкото през деветия месец на тази година

Котировките на книжата на

Централна кооперативна банка

паднаха леко надолу през октомври. А като резултат от това двете  им крайни стойности  очертаха ново равновесно ниво.

Всичко започна още в първата борсова сесия, когато акциите на трезора отчетоха най-високата си стойност от 1.79 лв. за един брой. През септември бяха необходими 1.887 лв., за да може някой да си купи от тях. Оказа се обаче, че оптимизмът около книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) през десетия месец бе дотук, а търговията натисна цените им надолу.

Песимистичните настроения надделяха, а инвеститорите пробваха и пробиха нивото от 1.7 лева. В крайна сметка акциите на ЦКБ намериха своето дъно при 1.62 лв. за един брой и смъкна с пет стотинки надолу най-ниската си котировка спрямо 1.674 лв. през септември. Така акциите на банката направиха най-големия спад между двете гранични котировки сред четирите публични банки (-9.50%).

Все пак имаше опити и за нещо повече в последните борсови дни. Цените "напомпаха" мускули и книжата на ЦКБ затвориха месеца при 1.772 лв. за дял. Но това не беше достатъчно да върне усмивките. След като котировката изгуби 11 стотинки от стойността си и пазарната капитализация на банката на "Химмипорт" намаля,  тя остава над двеста милиона . В края на октомври инвеститорите я оцениха на 200.509 млн. лева. В резултат на покупко-продажбите общо 197 321 акции смениха собственика си при 201 602 през деветия месец.

Търговията с акциите на

Първа инвестиционна банка

не вървеше гладко през октомври -  котировките позагубиха от блясъка си в сравнение с отчетеното през септември. А ведрото начало на първата борсова седмица с най-високата цена - 5.37 лв. за дял, показа загуба на стойност. Преди месец пазарните участници вадеха по 5.484 лв., за да се сдобият с книжа на Първа инвестиционна банка (ПИБ) в портфейла си.

Очакванията позитивната тенденция за повишение на цените да продължи не се оправдаха и преобърнаха всички планове на инвеститорите по отношение на тези книжа. Оживлението трая кратко и котировките се гмурнаха надолу. Тъй като нямаше новини, които да задържат интереса, книжата на ПИБ паднаха до най-ниската си месечна цена - 5.316 лв. за един брой. Тя обаче е с десет стотинки над тази от септември. И в крайна сметка това ги измести до ново равновесно ниво.

Непостоянството в цените доведе до нов краткотраен обрат в края на месеца. И даде знак, че би могло да се очаква и още нещо... положително. И то се случи. Повишението на цените привлече и нови играчи. Последната седмица беше доста интересна за инвеститорите в акции на  ПИБ, а тъй като стойността от 5.368 лв. на 31 октомври е с три стотинка над тази от края на септември, то и оценката на банката се увеличи. Така пазарната й капитализация вече е в размер на 590.048 млн. лв. при 586.3 млн. за септември.

Цените привлякоха доста продавачи на борсата, които искаха да "осребрят" вложението си и  общо 70 480 акции на ПИБ смениха собственика си. През септември само 54 105 книжа бяха обект на покупко-продажба.

"Българо-американска кредитна банка" АД

(БАКБ) приключи деветмесечието с положителен финансов резултат от 6.153 млн. лв. след данъчно облагане. Това означава, че консолидираната печалбата е с 15.2% по-висока спрямо отчетената година по-рано. На 19 октомври в Търговския регистър бяха вписани промени в състава на надзорния съвет на БАКБ съгласно решение на общото събрание на акционерите й от 29 септември. Тогава Джейсън Лайл Кук беше освободен от длъжност като член на надзора на банката. На негово място пък бе избран Серж Лиоути, чийто  мандат  е  до 10 май 2021 година. Мениджърът има десетгодишен опит в областта на инвестициите,  на проучванията и изследователската дейност и търговията. От 2016 г. насам той работи в "Грамърси" (Grammercy) - инвестиционен фонд, насочен към развиващите се пазари в световен план, основан през 1998-а. Освен това Лиоути е член на Инвестиционния комитет на "Грамърси". След вписване на тези обстоятелства надзорният съвет на БАКБ се състои от трима членове, които ще управляват банката до 10 май 2021 г.: Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев и Серж Лиоути.

Тези новини около Българо-американска кредитна банка бяха забелязани и отбелязани от инвеститорите. Цените на книжата й останаха сравнително стабилни и през октомври.

Въпреки отчетените от статистиката седемнадесет борсови сесии без сделки позитивната тенденция към леко повишение на котировките от предните месеци намери продължение през десетия месец. И в крайна сметка това ги измести до ново равновесно ниво.

Най-ниската цена от 6.40 лв. за дял (при 6.481 лв. месец по-рано) за книжата на Българо-американска кредитна банкая  караше инвеститорите тревожно да се вглеждат в екраните на компютрите в очакване на някакви положителни сигнали. Това обаче като че ли усили апетита за сделки. Книжата продължиха да трупат стойност, при това с високи за тази позиция обеми на изтъргуваните акции.

Борсовите играчи направиха нов опит за атака на нивото от 7 лв. за един брой. Макар и само за един ден, то позволи на книжата на кредитната институция да стъпят на месечния си връх. Тази новина донесе най-голяма радост на притежателите на такива книжа. Добавените още петдесет стотинки над стойността на акциите на БАКБ "взриви" пазарната капитализация на кредитната институция до 172.839 млн. лв. при 160.494 млн. през деветия месец на годината.

Борсовата активност раздвижи търговията с акциите на БАКБ, в резултат на което статистиката е впечатляваща - 21 154 бройки прелетяха между портфейлите при едва 6694 през деветия месец.

През октомври сделки с книжата на

ТЕКСИМБАНК

имаше само в два от борсовите дни, и то в познатите ни граници между 2.50 и 2.60 лв. за една акция. А отчетените двадесет сесии без нито една изтъргувана акция на кредитната институция са показателни сами по себе си... Съответно само 139 книжа си намериха нов собственик. В тази ситуация пазарната капитализация на банката остана без промяна.

Краят на годината обикновено е характерен и с активизиране на търговията с книжата на публичните дружества. Включването и на големите институционални инвеститори през четвъртото тримесечие би могло да раздвижи още борсовата игра. Тази алтернатива обаче все още остава по-назад в плановете на домакинствата и фирмите. Показателни са данните и за поредното увеличение на депозитите, което отчете БНБ.

Въпреки че лихвите по спестяванията се понижават през последните месеци, банките остават предпочитаното  място за трупане на пари от всички. Това, от една страна, е добре за семейните финанси в сегашната трудна и несигурна среда, но, от друга - тежи върху възстановяването на борсовата търговия.

За съжаление депозитната треска все още владее повечето българи и това не дава основание за много оптимизъм по отношение на сделките с ценни книжа. Но защо пък притежаването на влог да не се съчетае и с пакет от банкови акции, които при атрактивните цени да донесат допълнителни приходи от фондовата борса.? Върху тази алтернатива вече се замислят немалко от притежателите на депозити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във