Банкеръ Daily

Пари и пазари

Банковите акции вкусиха горчивия хап на загубата

Октомври бе поредният труден месец за играчите на "БФБ-София". Отпускарското настроение като че ли все още владее опериращите на фондовата борса. Ниската активност в повечето търговски сесии естествено се изразяваше в  по-малко сделки, и то с малко на брой компании. Оборотът продължава да е скромен. Но надеждата умира последна. А в поредните  публикувани   счетоводни отчети - този път за третото тримесечие, анализаторите търсят така очакваните знаци за повишаваща се борсова активност.

В тази ситуация индексите без никакво усилие очертаваха посоката надолу, която следват през цялата почти изминала година с малко месечни изключения. Измерителят на сините чипове падна до най-ниското си ниво на затваряне от три години насам. През октомври измерителят на "сините чипове" регистрира понижение от 2.41% - до 556.84 пункта. При положение, че през септември фондовият  бенчмарк се съживи - с повишение от 0.55% до 570.58 пункта. Компаниите от базата за изчисляване на индекса дружно го "подкрепиха" в падението му. Тринадесет от тях се подредиха сред губещите в борсовата търговия през десетия месец на тази година, а само две завършиха на печалба.
И измерителите BGBX 40 и BG TR30 са се понижили, а само BGREIT излезе на зелена територия, като регистрира слаб ръст.

През октомври и бизнес климатът у нас се  влошава в сравнение със  септември. Това пък е в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

За голямо съжаление на инвеститорите за пореден месец публичните банки също последваха негативната тенденция на "БФБ-София". През няколко от борсови сесии акциите на тези дружества се препънаха в нежеланието на пазарните играчи да търгуват с тях. Като следствие от това, губейки стойност, котировките на тези книжа останаха под нивата  от септември. Логично при това положение понижението в цените сви и пазарната капитализация на Централна кооперативна банка, на Първа инвестиционна банка и на Тексимбанк. В същото време липсата на движение при котировките на акциите на Българо-американска кредитна банка запази оценката й на нивото от деветия месец.

Тъй като в двадесет и трите борсови дни на октомври видяхме прехвърлянето и на няколко по-големи пакети от банкови книжа,  броят на изтъргуваните книги  е по-висок спрямо септември. Инвеститорите си размениха 186 428 броя от тях, което е със 7.51% повече. През деветия месец бяха  прехвърлени 173 406 дяла.

Инвеститорите погледнаха с умерен оптимизъм към акциите на

Централна кооперативна банка

Книжата й позагубиха тонус след като котировките за първи път от юли насам паднаха под кота 1.60 лв. за един брой. В резултат на това и двете гранични стойности останаха под тези от септември. Нежеланието да се  търгува с тях намери  израз  в седем търговски дни без сделки с акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Покупко-продажбите ставаха в широки граници, но ниската активност и непостоянството в цените стана причина да се изтъргуват по-малко книжа. Между инвестиционните портфейли прелетяха 81 721 , а са били  127 015 броя през септември.

Падането по ценовата стълбица продължи до 15 септември, когато книжата на кредитната институция отбелязаха най-ниската си котировка за месеца - от 1. 0675 лв. за един брой. Тази сума е с около три стотинки под цената, която пазарните участници са плащали през август.

В следващите дни разумът като че ли надделя, а цените плахо поеха нагоре. Все пак ЦКБ завърши деветмесечието с печалба от 34.7 млн. лева. Обаче едва в края на месеца котировките на  ЦКБ намериха сили да обърнат тренда и да върнат усмивките по лицата на акционерите. И така до последната борсова сесия, в която пазарните играчи вдигнаха наддаването за тези книжа до 1.5947 лв. за един брой - най-високата цена, която инвеститорите бяха готови да платят през октомври за дял от банката на "Химимпорт". Тази котировка обаче все пак е с пет стотинки под върховата стойност през септември тъй като цената в последната борсова сделка е с една стотинка под тази от края на деветия месец. По този начин пазарната оценка на банката загуби 0.33% от стойността си. Така на 31 октомври ЦКБ струва 202.7 млн. лева.

Акциите на

Първа инвестиционна банка

продължиха да поевтиняват и през октомври, следвайки тенденцията от септември. Котировките се свиха в по-тесни граници, като заедно с това двете гранични цени се смъкнаха до по-ниско равновесно ниво.

И изнесените финансово-счетоводни данни не успяха да покрепят цените на Първа инвестиционнаа банка (ПИБ). Към края на септември нетната й печалба е 64.7 млн. лв. и тя отчита ръст от 4.15% спрямо деветмесечието на миналата година. Активите на банката също нарастват. От началото на годината новоотпуснатите кредити от ПИБ са повече. Fibank отбелязва значителни ръстове в кредитирането към населението и за малки и средни предприятия.

Лъкатушенето в настроенията на борсовите играчи, а оттам и на котировките, доведе до загуба на стойност. На шест пъти книжата на Първа инвестиционна банка се опитаха да се "гмурнат" под ключовите за тях 3 лв. за един брой (за първи път от юли насам). Но все изплуваха. Дори минаха през 3.12 лв. - най-високата, платена за акциите на ПИБ цена през октомври. Тя обаче все пак  е "отъняла" с  18 стотинки. През септември инвеститорите трябваше да извадят по 3.30 лв. за дял, за да се снабдят с такива книжа..

Оптимизмът на борсовите играчи по отношение на акциите на ПИБ стигна дотук. Търговията в следващите сесии върна котировките "на земята". При поредното си "гмуркане"  цената опря в месечното дъно от 2.8743 лв. за дял - твърде ниско спрямо онези 3.002 лв. през септември.

Търсенето на посока все пак даде лъч надежда за притежателите на акции на Първа инвестиционна банка. Цената от 3.06 лв. в последната борсова сесия остави живи мечтите на акционерите за нещо повече. Но тъй като тя е с осем стотинки под стойността от края на септември, това смъкна пазарната оценка на банката с 2.84% - до 336.6 млн. лева.  

Заради по-активната търговия с акциите на ПИБ се повиши броя на продадените. През септември 49 025 книжа смениха собственика си спрямо 4046 дяла през август.

Търговията с акциите на

Българо-американска кредитна банка

бе по-активна през октомври, но цената им не помръдна спрямо деветия месец на тази година. Тя удържа равнището от 6.45 лв. за един брой. Инвеститорите явно взеха предвид добрите финансови резултати на кредитната институция - увеличение с над една трета на приходите от такси и комисионни, което се обяснява с разширяващата се клиентска база  и трансакциите на клиентите. Но без да се въодушевят.

Другата новина от октомври е, че БАКБ приключи процеса по придобиване на 100% от дяловете от капитала на финтех компанията за моментални разплащания "Пейтех". Тя бе създадена  в началото на тази година като съвместна инвестиция на БАКБ и БТК, които държаха по 50 процента. С тази сделка банката продължава стратегията си за навлизане на пазара на моментални разплащания, известен като "портфейлни услуги". 

В малкото сделки се изтъргуваха 4579 акции от банката на Цветелина Бориславова при само 295 броя през септември.

Цената от 6.45 лв. за дял запази пазарната оценка на Българо-американска кредитна банка -  159.26 млн. лева. 

Търговията с  акциите на

ТЕКСИМБАНК

леко се разшири  ценово  нагоре и надолу , като сделките се сключваха в границите между 2.54 и 2.7809 лв. за един брой. През октомври в шест от търговските дни статистиката отчете сделки с тези книжа, а поради прехвърлянето на два по-големи пакета  бройката нарасна до 51 103 акции. През септември в една по-"едра" покупко-продажба бяха прехвърлени 42 050 броя.

Все пак тъй като в последния ден на октомври борсовата търговия затвори при 2.54 лв. (най-ниската за месеца), или с двадесет и две стотинки под цената от края на септември,  и пазарната капитализация на банката изгуби около шест милиона лева от  стойността си  - до 71.11 млн. лева.

Доверието на българите към банковата система остава все така високо. Сумата на депозитите продължава да расте, като през октомври е с 3% по-голяма  на годишна база. Към края на септември печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., и се увеличава с 51 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Очакванията са това да подкрепи интереса на инвеститорите към банковите акции, предлагани  на "БФБ-София".

Тези данни от БНБ пък показват, че и домакинствата, и бизнесът, не намират в момента достатъчно добри инвестиционни възможности за свободните си средства, различни  от един банков депозит - въпреки клонящите към нулата лихви.

Това пък не е добър сигнал за "БФБ-София". Ясно е, че има достатъчно свободни парични средства, но страхът и липсата на инициативност все още държат българите далеч от капиталовия пазар. Малко са тези, които търсят нови възможности за вложения. От друга страна обаче, притежаването и търгуването с акции на банките, които са регистрирани на фондовата борса, дават възможност за раздвижване на капиталовия пазар. А защо не и получаването на прилични приходи. Заедно с това високите цени на банковите акции носят спокойствие от една такава инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във