Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции спринтират по ценовата стълбица

Активната депозитна дейност на банката намалява зависимостта й от външно финансиране, отбелязва главният изпълнителен директор Илиян Георгиев.

Доброто представяне на основните публични дружества на "БФБ-София" от началото на тази година оформи облика на  борсовата търговия през януари. Макар че обхвана  малък кръг от тях, все пак активността постепенно набираше скорост. Позитивните настроения сред инвеститорите се изразиха в ръст от 4.09%  в стойността на най-представителния български индекс - SOFIX, през януари, и той вече се държи стабилно на равнища от над 700 пункта. Измерителят е на девето място по ръст сред индексите от Централна и Източна Европа, като през януари е с две места надолу в сравнение с декември. Водещият борсов показател запазва ръста си за втори пореден месец, след като през декември записа в статистиката повишение от 1.87 на сто. Очаква  се  добрите счетоводни отчети от последното тримесечие на 2017-а да ускорят спринта на цените на публичните дружества през февруари до нови рекордни стойности.

Акциите на четирите банки, учредени с български капитали, които се търгуват та "БФБ-София", бяха сред най-съблазнителните инструменти за инвеститорите. Оптимизмът на борсовите играчи им помогна да приключат първия месец с неочаквано високи цени. Това се отнася и за Централна кооперитавна банка, и за Първа инвестиционна банка, и за Българо-американска кредитна банка, и за ТЕКСИМБАНК, които покориха най-високите котировки за последните дванадесет месеца. А това пък тласна нагоре и пазарната им капитализация. И така осигуриха спокойствие на инвеститорите за  качеството на техните книжа.

В резултат на активната търговия в проведените 22 търговски дни на януари собственика си смениха 678 140 акции, почти колкото и през декември (695 220 броя).

След доста експлозивен старт в първия месец на годината книжата на

 

Първа инвестиционна банка

 

се поуспокоиха и изпуснаха парата през втората половина на януари. Но консолидираха стойността си около мечтаната и наскоро превзета височина от 6 лв. за един брой. Все пак всички цени бяха над отчетените през декември. Подобна нервност към момента е оправдана, но и налива масло в огъня на инвеститорите. Суетнята около акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) се подклажда и от новините около банката за предстоящо увеличение на капитала й, за възможната й продажба или пък за привличането на стратегически инвеститор.

Заразният оптимизъм вдигна цената на акциите на ПИБ до 6.1837 лв. за един брой, но котировката  остана далечен спомен от първата борсова сесия в следващите дни на януари. През декември най-високата котировка за тези книжа бе 5.653 лв. за дял.

Първа инвеститионна банка успя да ограничи спада в нетната си печалба до малко над 5% и реализира 85.4 млн. лв. в края на миналата година. Третата по размер на активите банка в страната успя и да компенсира значителното свиване на приходите от лихви с реципрочно свиване на разходите за обезценка. Инвеститорите обаче не бяха особено ентусиазирани от това и започнаха да разпродават книжата на "трезора", което свали котировките под шест лева. При тази размяна инвеститорите си прехвърлиха 139 805 акции.

До края на месеца сделките се сключваха  при продължаваща  загуба  на стойност. А в последния ден цените опряха и в дъното от 5.841 лева. Тъй като тази котировка е с 19 стотинки над тази от края на 2017-а, то и оценката на банката се увеличи. Тя добави над 20 млн. лв. към пазарната си стойност, като играчите я оцениха на 642.51 млн. лева.

Акциите на

 

Централна кооперативна банка

 

продължиха стръмния си възход, като в активната търговия през януари се разменяха солидни обеми от тези книжа. Заедно с това и цените бяха над плащаните през декември. Даже отчетените още в първия борсов ден 1.711 лв. за един брой, макар че останаха най-ниската за месеца котировка, е над постигнатата в края на миналата година. И даде ясен знак, че би могло да се очаква и още нещо. И то се случи. 

Криле на борсовите играчи дадоха и добрите счетоводни данни на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Нетният доход от лихви и комисиони при ЦКБ нараства, което води и до солидно покачване на нетната печалба с над 35% до 35.8 млн. лева. Заради това акциите на дъщерната на "Химимпорт" банка се радваха на солидна подкрепа и на нива на търговия, приближаващи се възходящо до ключовите 2 лв. за дял. Търсената от няколко месеца котировка бе покорена в средата на януари, но възходящото "напрежение" тласкаше цените до последните търговски дни. В крайна сметка на 31 януари акциите на ЦКБ затвориха месеца при 2.0621 лв. за дял. Освен че бе най-високата цена, при която инвеститорите искаха тези книжа в портфейла си, тя е и с 35 стотинки над върховата котировка през декември.

Това пък взриви и пазарната оценка на ЦКБ, която в края на януари вече е 233.335 млн. лв., или с 45 млн. лв. над тази от декември. Борсовата активност раздвижи търговията с акциите на банката от групата "Химимпорт", в резултат на което книжата й се наредиха сред най-ликвидните позиции на "БФБ-София". А в статистиката бяха записани сделки с 534 655 броя от тях при само 129 289 през декември.

Книжата на

 

Българо-американска кредитна банка

 

показаха изключителна пъргавина от началото на годината, като не само успяха със завидна лекота да превземат равнище от седем лева за един брой, но скочиха и на кота 7.50 лв. за дял. Тя се оказа най-високата цена, плащана за акциите на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) за последните дванадесет месеца. През декември за покупката им бяха достатъчни 6.936 лева. Всичко това обаче се случваше на фона на характерните за тази позиция ниски изтъргувани обеми. Едва 3134 броя от тези акции смениха собственика си.

Българо-американска кредитна банка приключи 2017 г. с положителен финансов резултат от 7.867 млн. лв. след данъчно облагане, като печалбата се повишава с над една трета на годишна база. Повече са приходите от основната дейност - от лихви по кредити, расте и броят на новите клиенти. Нетният доход от такси и комисиони нараства, което е пряко следствие от засилената пазарна конкуренция и на тенденцията към разширяване на дигиталните услуги. Активната депозитна дейност на банката допринася за намаляване на зависимостта й от външно финансиране. В същото време разходите по дейността са свити.

Позитивните новини обаче не трогнаха инвеститорите и те останаха внимателни към тази позиция. Въпреки че цените през януари бяха над котировките от декември, отчетените четиринадесет сесии, в които не бе изтъргувана нито една  акция от кредитната институция, са показателни сами по себе си...

Губейки стойност, в следващите дни акциите на БАБК удариха и дъното при 7.35 лв. за дял в последния ден на януари. Тази котировка е с 41 стотинки над постигнатата в края на декември, поради което и оценката на банката на Цветелина Бориславова попи  от ентусиазма на пазара. По този начин тя се повиши до 181.481 млн. лева. Публичното дружество приключи борсовата 2017-а на кота 171.259 млн. лева.

Добрата новина за акционерите на

ТЕКСИМБАНК

бе, че книжата на дружеството продължават да трупат стойност и да се продава все по-скъпо. През януари най-високата им цена бе 3 лв. за един брой, или с 25 стотинки над платената на тези акции. А това се случи на фона на изтъргуваните само 546 бройки на кредитната институция. Този ентусиазъм изглежда малко пресилен предвид малкия обем свободни акции и по-скоро уговорени борсови прехвърляния на пакети. Още повече че всичко около малката българска банка е ясно - има голям мажоритарен собственик с ясна политика. Сделките са по-скоро насочени към уедряване  на неговия дял чрез преки или непреки (чрез дъщерни фирми) придобивания.

Но тъй като последната цена - 2.60 лв. за един брой, бе с петнадесет стотинки под тази от края на декември, това смъкна от пазарната капитализация на ТЕКСИМБАК още четири милиона лева до 72.787 млн. лева.

Очакванията са еуфорията около банковите акции през първия месец на тази година да привлече и други борсови играчи, което не само да увеличи броя на търгуващите на "БФБ-София", но защо да не открият и нови книжа с потенциал през 2018-а. Високите цени носят спокойствието от една такава инвестиция, но и възможност за добър доход при продажбата на тези книжа.

Повечето от българите обаче все още са завладени от депозитната треска, която ги държи далеч от капиталовия пазар и борсовата търговия. Но пък някои вече "се пречупват" и съчетават в портфейла си банков влог и пакет от банкови акции. Тези книжа са алтернатива, тъй като, дори и без дивидент, котировките в момента позволяват да се постигне доходност над тази на един депозит. Още повече че и прогнозите са  лихвите по спестените в банка пари да се запазят на тези равнища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във