Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции преглътнаха загубата

Привлечените средства в ПИБ са с над 50% повече от раздадените като кредити, което увеличава лихвените разходи, отчете Неделчо Неделчев, главен изпълнителен директор на банката, на поредната среща на ръководството на Fibank с миноритарните акционери.

Търговията с акциите на публичните дружества успя да преодолее през септември   отпускарските  настроения и с  връщането на борсовите играчи по работните им места вече се сключват видимо  повече сделки  - ръстът им за първите девет месеца на годината е 80% - до 63 306 броя. Съответно от началото на годината оборотът на този пазар достигна 496 млн. лв.  Повишението в случая е със 124% спрямо същия период на миналата година. За сравнение, за цялата 2016-а той беше 416 млн. лв. 

Основният индекс на "БФБ-София" - SOFIX, за втори пореден месец отчита понижение. През септември измерителят изгуби 2.46% от стойността си - до 688.11 пункта. От включените в него 15 най-ликвидни компании само пет  завършват деветия месец на печалба, в това число и Първа инвестиционна банка. На червена територия са още BGBX 40 и BGREIT и само BG TR30 е с минимален ръст. През август спадът на SOFIX беше само 1.37%, а като стойност  още изглеждаше  солидно - 705.44 пункта.

И четирите публични банки обаче поизгубиха част от блясъка си и създадоха грижи на притежателите на техни  книжа с по-ниските си  котировки спрямо август. През повечето борсови дни на септември книжата на Българо-американска банка и на ТЕКСИМБАНК се препъваха в нежеланието на пазарните играчи да търгуват с тях. Интересът към банковите акции бе по-слаб, което показват и числата от статистиката. Шест пъти по-малко банкови книжа "прелетяха" между порфейлите на борсовите участници. Обект на покупко-продажби през проведените 21 търговски дни бяха само 262 509 акции при 1 263 776 броя през август.  

Котировките на книжата на

Централна кооперативна банка

паднаха още надолу през септември, следвайки тенденцията от миналия месец. Те се отдалечиха от ключовите за тях 2 лв. за един брой, след като през август бяха само на пет стотинки под тази стойност. Логично и двете гранични позиции  са по-ниски от тези през осмия месец.

Мечите настроения повлякоха книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) надолу. А веднъж попаднали под прицела на продавачите, котировките на финансовата институция се спускаха по ценовата стълбица през стойностите 1.8, 1.7 лв. за дял... И така до 18 септември, когато цените опряха в месечното си дъно - от 1.674 лв. за един брой. През август най-ниската котировка за акциите на банката от групата "Химимпорт" беше при 1.73 лева.

Опитите да бъде  обърнат  трендът постигнаха успех  през втората половина на месеца. Тогава цените плахо поеха нагоре. А за една акция на Централна кооперативна банка инвеститорите трябваше вече да извадят по 1.887 лв., за да имат тези книжа в портфейла си. Тази котировка остана най-високата за септември, но тя е с шест стотинки под върховата им стойност през август.

Непостоянството в цените доведе до разпродажби на книжата на  Централна кооперативна банка и до това, че най-високата и най-ниската цена останаха под тези от осмия месец на тази година. Книжата й обаче отново са сред най-ликвидните. Но  резултатът от това не е толкова впечатляващ - собственика си смениха 201 602 акции. След сделките през август общо 791 979 броя прелетяха между портфейлите на борсовите играчи.

Оживлението в последните търговски дни на септември доведе до това, че котировките надскочиха тези от август и затвориха месеца при 1.887 лв. за един брой. По този начин те добавиха още две стотинка към стойността си. Този, макар и малък ръст, повиши с 3.96 млн. лв. и пазарната капитализация на банката на "Химимпорт". В края на септември тя вече е 213.522 млн. лева.

Най-голямо беше "люлеенето"  на  цените на

Първа инвестиционна банка

За пети пореден месец котировките на книжата й стоят стабилно над нивото от 5 лв. за дял, но в същото време трябва да отбележим и факта, че през септември продължиха със  спада, който следват от края на август. В този си ход книжата на Първата инвестиционна банка (ПИБ) стъпиха в най-дълбокото още в първата борсова сесия на септември - 5.202 лв. за акция. Това бе  най-ниската  им месечна стойност, а  е и на пет стотинки под тази от август.

До края на септември инвеститорите се опитаха да върнат самочувствието си, но успяха частично. Цените се въртяха в тесните рамки между 5.365 и 5.484 лв. за дял. Наддаването изтласка леко котировките, като до края на месеца се търгуваха и по-големи обеми в относително крупни по размер сделки. И така растежът им продължи до 5.484 лв. за един брой на 14 септември. Тази им стойност се оказа най-високата , която инвеститорите бяха готови да платят за акциите на ПИБ. Месец по-рано, за да имат такива книжа, борсовите играчи трябваше да извадят по 5.705 лв. за дял.

През втората половина на септември инвеститорите търгуваха около същите цени, които все пак останаха под августовските. Притесненията намериха израз в няколко сесии без сделки по тази позиция.

А тъй като котировката в последната борсова сесия е 5.33 лв. при 5.325 лв. в края на осмия месец, то и пазарната оценка на банката добави 8.47 млн. лв. към стойността си. Така че на 29 септември борсовите участници са оценили ПИБ на 586.3 млн. лева. Цените на акциите на Първата инвестиционна банка не подкрепиха спекулативните настроения за сделки. По тази причина обект на покупко-продажба станаха 54 105 акции. През август общо 97 246 книжа смениха собственика си.

Най-голяма драма преживяха инвеститорите в книжата на

Българо-американска кредитна банка

Освен че продължи низходящото развитие на котировките, през септември цените се отдалечиха и от кота 7 лв. за един брой, която се стремят да прескочат вече четири месеца. А и осемнадесетте борсови сесии, в които нямаше покупко-продажби с акциите на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), ясно показват настроенията на инвеститорите.

При липсата на сделки в първите две седмици на септември котировките изгубиха 50 стотинки от стойността си, а борсовите играчи получаваха книжата на БАКБ срещу 6.50 лв. за дял. През август най-високата цена за тях беше 7 лева.

Тъй като нямаше новини, които да задържат интереса, спускането по ценовата стълбица продължи, а акциите на Българо-американска кредитна банка паднаха до най-ниската си месечна цена - от 6.481 лв. за дял. По този начин и двете гранични цени останаха под августовските. Борсовите играчи оцениха БАКБ в края на септември на 160.494 млн. лева. Пазарната капитализация на банката на Цветелина Бориславова изгуби 3.70% от стойността си, тъй като последната за месеца цена е с двадесет и пет стотинки по-ниска спрямо края на август. В малкото покупко-продажби бяха прехвърлени 6694 от тези книжа при 420 през осмия месец.

На 29 септември акционерите на "Българо-американска кредитна банка" АД освободиха Джейсън Лайл Кук като член на надзорния съвет на трезора. На негово място бе избран Серж Лиоути с мандат до 10 май 2021-ва. Приетите промени ще се впишат в Търговския регистър след одобрение от БНБ.

И котировките на акциите на

ТЕКСИМБАНК

паднаха още надолу  в сравнение с август. Борсовите участници се срещнаха само в две от борсовите дни, а цената в тях беше еднаква - 2.50 лв. за един брой. Тази сума обаче е с осем стотинки под цената, която инвеститорите са плащали, за да си набавят тези книжа през осмия месец. А това пък смъкна още и пазарната капитализация на банката. В края на септември тя е в размер на 69.988 млн. лева.

Депозитът продължава да гъделичка инвеститорските мераци на българите. Въпреки почти нулевите лихви този спестовен продукт запазват темповете си на растеж. А вложенията на домакинствата са нараснали с 4.76% за последната година  - до 47.8 млрд. лева. Същото важи и за корпоративни клиенти, които са вложили на сигурното място почти 23 млрд. лева.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->Според последния "Икономически преглед" Централната банка очаква и през втората половина на годината лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се колебаят около достигнатите нива. Ниската доходност е следствие от високия размер на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност, както и с конкуренцията в сектора. Допълнителен натиск за задържане на лихвените проценти са очакванията за запазване на основните лихвени проценти на ЕЦБ без промяна през последните три месеца.

В тази ситуация големият губещ ще е капиталовият пазар. Още повече че "играта на сигурно" остава водещият мотив в стратегията на българите. Очакванията на анализаторите за "нещо повече" при котировките на публичните дружества до края на годината най-вероятно отново ще си остане само  в техните анализи. Обикновено последната  й четвърт е свързана с повече сделки с по-широк кръг от фирми и съответно с размествания в инвестиционните портфейли и акционерната структура на компаниите, свързани със счетоводното приключване на годината.

<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във