Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции подсладиха борсовите мечти

Инвеститорите едва ли са доволни от случилото се на "Българска фондова борса" АД през януари. Цените не развълнуваха пазарните участници, а това ограничи  покупко-продажбите и съответно и оборотът намаля.

За следващите месеци обаче има някакъв лъч надежда. Очаква се ИТ компанията "Телелинк" да стъпи най-после на борсата. Чува се и за намерения на някои малки и средни по големина дружества да се възползват от възможностите на капиталовия пазар, за да финансират  дейността си.

След повишението си през декември, и през януари основният индекс на "БФБ-София" - SOFIX, успя да добави още 1.36% към стойността си и завърши първия месец при 575.87 пункта, въпреки че не получи голяма подкрепа от компонентите, които участват в изчисляването му. Шест от тези компании завършиха с печалба, но осем дърпаха измерителя на сините чипове надолу, като се търгуваха на загуба. Една емисия от базата на SOFIX остана без промяна. Статистиката от борсовия оператор показва, че през януари и другите три индекса - BG TR30, BGBX 40 и BGREIT, са се повишили.

Повече оптимизъм имаше при търговията с банковите акции през януари.Тези на публичните  дружества приключиха месеца и с достатъчно високи цени. Инвеститорите са доволни от вложението си, а съответно и пазарната оценка на Централна кооперитавна банка, на Българо-американска кредитна банка и на Тексимбанк се повиши.

Продавачите се възползваха от добрите цени на банковите акции, а купувачите се запасиха с книжа, които имат потенциал за растеж през тази година. В проведените двадесет и две борсови сесии на януари бяха  изтъргувани  446 584 броя от тези книжа.

В шест от борсовите сесии офертите на пазарните участници не намериха допирни точки при търговията с книжата на

"Централна кооперативна банка"

Това обаче не попречи на цените им да летят нагоре - тенденция, която се оформи още през декември. А като следствие от случващото се котировките се издигнаха до ново, по-високо равновесно ниво спрямо края на миналата година.

Борсовите играчи не се впечатлиха от моментния срив, когато книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) опряха в месечното си дъно - от 1.5016 лв. за един брой.  Все пак през декември най-ниската котировка за книжата й беше 1.4904 лева. След това биковете наистина се развихриха и цената на акциите на ЦКБ хвръкна до 1.64 лв. за един дял, като тя се оказа и най-високата за първия месец на тази година. Такъв щастив момент инвеститорите изживяха за последно през септември миналата година.

До края на месеца котировките изгубиха малко от стойността си, но запазиха позициите си над 1.50 лева.

Цената от 1.5181 лв. за един брой в последната борсова сесия за януари е с една стотинка над стойността си в края на декември. Но това беше достатъчно, за да дръпне нагоре пазарната капитализация на банката от групата "Химимпорт" и тя вече е 193 млн. лева. Добрите цени активизираха търговия с книжата на ЦКБ, като имаше и няколко сделки с по-големи пакети. И в резултат 213 670 броя акции смениха собственика си през януари.

Акциите на

"Първа инвестиционна банка"  

продължиха и през януари своя щурм нагоре по ценовата стълбица, който започнаха в края на миналата година. А това поддържаше доброто настроението на борсовите играчи. Котировките бяха над тези от декември, като през целия месец се задържаха над важната за книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) кота от 3 лв. за един брой.  Така акциите на кредитната институция попаднаха сред най-търгуваните.

А предпоставка за  ведрото настроение бяха и котировките, които бяха достигнати още в първата борсова сесия. Бичите нагласи повишиха цената на книжата на ПИБ до най-високата им стойност за месеца - 3.4923 лв. за един дял. Тя обаче остана с повече от  шест стотинки под върховата стойност от декември.

В следващите дни котировките загубиха ритъм и лъкатушеха по ценовата стълбица, като при това губеха по няколко стотинки от стойността си. Нямаше резки отклонения, но посоката им определено беше към намаление. При това си движение книжата на ПИБ минаха и през най-ниската си котировка за януари - 3.005 лв. за един дял. През декември тя обаче беше с около 30 стотинки по-надолу. До края на месеца книжата на банката не успяха да компенсират напълно изоставането, но намериха сили да обърнат донякъде тренда и завършиха януари при цена от 3.2618 лв. за един брой. Тъй като тя е с около двадесет стотинки под тази от края на декември, то и пазарната капитализация на банката загуби част от стойността си и се сви до 358.80 млн. лв. при 391.34 милиона в последната борсова сесия на 2019-а.  

През януари акциите на ПИБ бяха сред най-ликвидните. Непостоянството в цените стана причина за разпродажбите на нейни книжа . В резултат на това общо 230 747 броя бяха изтъргувани в януарските борсови дни, в които имаше оферти за тях. През декември сделки имаше със 195 150 акции на банката.

Едва в края на януари в две от борсовите сесии на "БФБ-София" се срещнаха офертите "купува" и "продава" при книжата на

"Българо-американска кредитна банка"

Те обаче бяха достатъчни да вдигнат до ново равновесно ниво интереса към тези акции. Сделките се сключваха между 6.4899 и 6.55 лв. за един брой - доста над цените от декември. Вследствие на това и пазарната капитализация отрази този ентусиазъм. В края на януари тя е с 1.20% по-висока и според борсовите играчи кредитната институция струва 161.73 млн. лева.

Броят на изтъргуваните книжа обаче остана на обичайното си ниво - само 1179 акции "прелетяха" между портфейлите на борсовите играчи. През декември бяха извършени сделки с 1115 дяла.

През януари борсовата статистика отчете необичайна активност при търговия с книжата на

"Тексимбанк"

Покупко-продажби имаше в пет от търговските сесии. Котировките пък се лутаха в широките граници между 2 и 2.90 лв. за един брой. Минималната цена остана с 48 стотинки под нивото й през декември.

Най-високата стойност на акциите на "Тексимбанк" пък бе постигната в последния ден на януари. И тъй като тя е с повече от  17 стотинки над отчетената в края на последния месец на миналата година, то и пазарната оценката на банката набъбна с около пет милиона лева -до 81.19 млн. лева. Стойност, която не бяхме виждали в последните дванадесет месеца. Ниската ликвидност на тези книжа е позната на борсата, така че никой не се изненада от това, че само 988 дяла станаха обект на покупко-продажба. През декември пазарните играчи си размениха 1441 акции на "Тексимбанк".

В началото на февруари от "Тексимбанк" дойде новината, че на свое заседание управителният й съвет е взел решение за издаване на 22 000 обикновени поименни необезпечени конвертируеми корпоративни облигации с единична емисионна стойност 1000 лева. Емисионният заем ще се връща след седем години при фиксиран годишен лихвен процент  от 2.2 на сто. Тези дългови книжа ще бъдат публично предложени след одобрението на Комисията за финансов надзор.

Домакинствата и фирмите продължават да помпат банковите си спестявания, без да се плашат от нулевата доходност по тях. Вярно е, че през декември темпото на това трупане понамаля, но това  вероятно бе следствие от многото празници и пътувания в последния месец на миналата година. Размерът на тези депозити в края на декември миналата година е 55.645 млрд. лева.

Вярно е, че отдавна няма добро попълнение на списъка на публичните компании на "БФБ-София", но все пак би могло да се намерят дружества, които да донесат на търсещите по-висока доходност, отколкото от банков влог. В същото време притежаването и на банкови акции би могло да е добра комбинация с един депозит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във