Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции пак разпалват страсти

Печалбата на ПИБ за 2018 г. ще се включи в базовия собствен капитал от първи ред, съобщи главният изпълнителен директор Неделчо Неделчев.

Въздържанието  властваше на "БФБ-София" през месец май. Финансовите отчети, които обикновено активизират  пазарните участници да сключват повече сделки сега, не породиха такъв ефект. Апатията и последвалата "червена вълна" бяха доста силни и при тази ситуация едва ли е изненада, че спаднаха цените на книжата на  повечето публични компании. Оборотът на "БФБ-София" се понижи с около една трета - до 22.45 млн. лв. в сравнение с  месец май миналата година. Броят на сделките, които се сключиха на фондовата борса, пък е  наполовина по-малък  на годишна база. Това на свой ред доведе и до спад на  основния ни борсов индекс - SOFIX, което го върна в редиците на губещите показатели в Централна и Източна Европа. През месец май само две от петнадесетте емисии, включени в изчисляването му - бившите приватизационни фондове "Индустриален холдинг България" и "Стара планина холд", са печеливши. Други дванадесет са губещи и една емисия е с нулева промяна. При това положение SOFIX изгуби 3.28% от стойността си и затвори месеца при 636.55 пункта  и така все повече се отдалечава от равнището от 700 пункта. Натиск върху представянето на измерителя оказаха и по-ликвидните банкови акции.

Пазарните страсти на "БФБ-София" се поохладиха през петия месец, но може би за това  има основателна причина. Погледите и надеждите на борсовите играчи са насочени вече към предстоящото във втората половина на юни първично публично предлагане (IPO) на акции на "Градус" АД. Прогнозите са за голям интерес и активност на търга и че това ще  помогне за повишаване на оборота на "БФБ-София". А  за да могат да наддават за новите книжа, борсовите играчи имат нужда от солидни парични наличности.

Натиск върху котировките на банковите акции оказаха и новините за въздържание от изплащане на  дивиденти  и за 2017 година. Обявените до момента общи събрания на кредитните институции предвиждат печалбите им да останат в резервите и да подкрепят капитала им. Макар и в по-умерени граници, затишието на борсовия пазар изтри част от пазарната капитализация на Централна кооперативна банка, на Първа инвестиционна банка и ТЕКСИМБАНК. Равносметката е, че в края на петия месец акционерите им едва ли ще са  доволни от вложението си.

В двадесетте борсови дни бяха изтъргувани 505 559 банкови акции, но това не отразява съвсем точно търговията с тях, тъй като бяха прехвърлени няколко по-големи пакета от акции - на Централна кооперативна банка и на  ТЕКСИМБАНК.

Устремът в котировките при книжата на

Централна кооперитивна банка

беше укротен. Стойностите  паднаха леко надолу спрямо тези от април, като стабилно се заседяха под нивото от 1.90 лв. за дял.

Макар че месецът започна с най-високата цена - 1.8533 лв. за дял, тя е с пет стотинки под върха от април. И това като че ли само подсказа, че  спускането на книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) по ценовата стълбица, което започна още през януари, ще продължи.

В резултат книжата на ЦКБ опряха в дъното от 1.79 лв. за един брой. Това стана в последната борсова сесия на месец май, а цената е с една стотинка по-ниска спрямо края на април. А този, макар и малък, спад все пак намали (със 7.434 млн. лв.) пазарната оценка на ЦКБ, която вече е 203.033 млн. лева.

Непостоянството в котировките през месец май доведе до разпродажби и до това, че най-високата и най-ниската цена паднаха под тези от април.

Усетили накъде вървят нещата, някои от акционерите побързаха да разпродават. А резултатът е 220 383 броя изтъргувани книжа от банката на "Химимпорт" АД. През април собственика си смениха 105 474 акции.

Липсваше оптимизъм и при търговията с книжата на

 

Първа инвестиционна банка

 

Низходящото движение  на цените им продължи и през месец май. Неголеми по обем разпродажби ги тласнаха  надолу.

Най-интересното с акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) се случи още в началото на месеца. Тогава инвеститорите все още бяха готови да вдигнат мизата за притежаване на такива книжа. Ентусиазмът им покачи  котировките и те отбелязаха най-високото си постижение за месеца - 4.1418 лв. за един брой. Но и тя все пак е с 47 стотинки под върховата им стойност от април.

Притесненията на акционерите в следващите дни само растяха. А след известен размисъл в средата на месеца паднаха и под 4 лв. за един брой. Въпреки някои плахи опити за обрат  акциите на ПИБ отбелязаха ново едногодишно дъно от 3.51 лв. за дял на 30 май. За сравнение - през април най-ниската котировка за тези акции беше 4.18 лева.

Разпродажбите на книжата на ПИБ доведоха до това, че най-високата и най-ниската цена удариха ново равновесно ниво, но то вече е под това от четвъртия месец.

Липсваше активност и на тези, по-ниски нива при Първа инвестиционна банка, което се вижда и от статистиката. Общо 54 186 акции бяха изтъргувани.

Тъй като стойността от 3.77 лв. в последната борсова сесия за месец май е с 41 стотинки под тази от края на април, притежателите на такива книжа трябваше да преглътнат и спада в пазарната капитализация на Първа инвестиционна банка. Тя загуби 51.326 млн. лв. от стойността си, а в този ден борсовите играчи я оцениха на 414.7 млн. лева.

В края на месец май главният изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка - Неделчо Неделчев, взе участие в годишната Генерална асамблея на Европейската лига за икономическо сътрудничество (ELEC). Той представи пред международните гости инвестиционните възможности, които се разкриват в България и в страните от Балканите. "Югоизточна Европа е с отлични макроикономически показатели, но има нужда от развитие на инфраструктурата и бизнес компетентността. Потенциал за стабилен ръст отбелязваме не само в потребителското търсене, но и в индустрията, което е предпоставка за повече инвестиции в България и региона", отбеляза Неделчев.

Единствено при Българо-американската кредитна банка и ТЕКСИМБАНК цените на акциите вървяха в положителна посока.

 

ТЕКСИМБАНК

 

се отличи със солидна ликвидност през месец май. Всъщност всичко това дойде от прехвърлянето на големи пакети акции в няколко уговорени сделки - общо 226 860 броя.

Активността повиши цените на книжата на търговската банка, като най-високата (2.74 лв.) е над плащанията през април. Цената в последния ден на месец май е с шест стотинки по-ниска спрямо края на април, а пазарната оценка на ТЕКСИМБАНК леко се смъкна надолу. Според инвеститорите тя струва 75.027 млн. лева.

Позитивна изненада за акционерите поднесе търговията с книжата на

 

Българо-американска кредитна банка

 

Без видими причини и въпреки че в двадесет от борсовите сесии липсваха оферти, те добавяха по няколко стотинки към стойността си. Инвеститорите предпочитаха да сключват сделки при 7.40 лв. за един брой - цена  с три стотинки над тази, която борсовите играчи бяха склонни да плащат за тези книжа през април.

А тъй като тази котировка е над отчетената в края на четвъртия месец, това издърпа още нагоре пазарната оценка на банката на Цветелина Бориславова. Този път тя е с 0.47% по-висока и според борсовите играчи кредитната институция на 31 май струва 182.716 млн. лева.

Въпреки многото търговски дни, в които инвеститорите не сключваха сделки с акции на БАКБ, покупко-продажбите доведоха до по-голям обем на прехвърлените книжа - 4130 броя.

На фона на нисколихвената среда по кредитите и отрицателните лихви на междубанковия пазар и по свръхрезервите в БНБ  през първото тримесечие БАКБ отчита устойчив ръст на приходите от лихви. Това е следствие на увеличение на кредитния портфейл, като продължава тенденцията за диверсифицирано кредитиране на корпоративни/МСП клиенти. Ръстът на броя на клиентите и на  техните транзакции води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисиони на банката. Нетната печалба на БАКБ е с 21% по-голяма  спрямо същото тримесечие на миналата година.

Капиталовият пазар все още не може да мери ръст с депозитната треска у нас. Всъщност лоша инвестиция няма - всичко зависи от момента и от  желанието за риск и доходност. Но все още българите не познават различните алтернативи за вложение на парите освен банковия депозит. Домакинствата у нас, които инвестират, в момента са малко над 2 на сто. В Европа този показател е над 10 процента.

Освен това в България има много "дълги пари", "паркирани"  в банкови депозити, които са оставени там без надзор в продължение на години. А и ниските лихви не са достатъчен стимул да бъдат извадени  поне част от тях. Във всеки случай по-добре е спестяванията ни да бъдат диверсифицирани, още повече че и в България вече са налични най-различен тип финансови инструменти. Всичко това поставя "БФБ-София" в патова ситуация. А притежаването и търгуването на акции от публичните банки винаги дава една възможност за получаване на приличен приход от фондовата борса. Котировките им  в момента позволяват да се постигне доходност над тази, която носи  един депозит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във