Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции остават инвестиционен оазис

Чавдар Златев е новият член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПИБ.

Фондовият пазар у нас продължи да търси посоката си и през февруари, след като януарското оживление започна да утихва. Сви се броят на инвеститорите, които участват в борсовата търговия. Те пък сключват сделки с тесен кръг публични компании, но и при тях се отчитат ниски обеми  от изтъргувани книжа,  понижиха се и цените им.

Статистиката отчита и чувствително понижение на  основния борсов индекс SOFIX през февруари, а в  двата поредни месеца преди това летеше нагоре. Основният индекс на "БФБ-София" отчете спад от 3.69% до 686.43 пункта. Изчисленията показват, че и BGBX 40, и BG TR30 са се понижили. Само BGREIT показва минимален ръст.

Банковите акции обаче запазиха темпото и макар че котировките  им леко намалиха стойността си, не загубиха вниманието  на борсовите играчи и са един малък инвестиционен оазис насред "БФБ-София". Публикуваните в края на януари предварителни счетоводни отчети в голяма степен повлияха върху борсовата активност на инвеститорите и спекулантите  в посока към   оттегляне от пазара и свиване на ценовите им  предложения. Някои от притежателите на книжа от публичните банки пък разпродаваха и събираха печалбите си от доброто си вложение до момента.

Търговията през февруари доведе до сключването на повече сделки с банкови акции. А в двадесетте търговски дни през фондовата борса минаха  683 974 броя от тях при 678 140 през януари.

Книжата на

Централна кооперативна банка

запазиха доброто си представяне от началото на годината, въпреки че цените  им отстъпиха като стойност под тези от януари. През първата половина на февруари акциите все още търсеха възможности да вървят нагоре и да останат над важните за тях 2 лв. за един брой. А това ставаше и при значителни за тези книжа обеми,  инвеститорите пък прибираха печалбите си от скока в цените от началото на годината.

Неслучайно още в началото на месеца акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) атакуваха отново, и  то успешно (както през януари) котировката от два лева. А цената от 2.1102 лв. за един брой е най-високата, след като бе  2.0621 лв. в първия месец на тази година.

В оставащите дни книжата на ЦКБ обаче не успяха да удържат позицията и отново слязоха под нея. Така губейки стойността си, стъпиха накриво и на 20 февруари удариха месечното дъно от 1.905 лв. за дял, или с 10.77% под най-високата си стойност.

Губейки четиринадесет стотинки от стойността на акциите си в последната борсова сесия, ЦКБ, естествено, намали и пазарната си капитализация. В края на февруари тя вече е 217.302 млн. лв. при 233.335 млн. лв. в първия месец на тази година. По този начин за втори пореден месец през 2018-а оценката на банката от групата "Химимпорт" остава над границата от двеста милиона.

Усетили накъде вървят нещата при тези книжа, някои от акционерите навреме продадоха част от тях. Борсовата активност при търговията с акциите на ЦКБ, естествено, постави книжата й сред най-търгуваните емисии на "БФБ-София" през февруари. А статистиката показва, че в сключените 404 сделки общо 625 393 от тези книжа смениха собственика си срещу  534 655 през януари.

Първа инвестиционна банка

остана сред ликвидните позиции на "БФБ -София". Книжата й не успяха да се задържат на нивото  над шестте лева за акция. Зад тази "активност" се крият числата от неодитирания счетоводен отчет на банката за миналата година, който бе публикуван в края на януари. Нетната печалба на Първа инвестиционна банка (ПИБ) намалява и  към края на декември тя е в размер на 85.431 млн. лв. при 90.2 млн. лв. през 2016-а. Данните явно не удовлетрвориха инвеститорите и цените на банката слязоха под цената от 6 лв. за един брой, при която  книжата се търгуваха  през всички борсови дни на януари. Това определи настроенията и активността през февруари, а в резултат на това котировките (както и двете гранични стойности) бяха по-ниски спрямо първия месец на годината.

Предизвестието за това се видя още в първата борсова сесия на февруари. Тогава видяхме и най-високата месечна цена - от 5.8289 лв., при 6.1837 лв. за един брой за януари. Книжата на ПИБ обаче не успяха да се задържат на това ниво и се спуснаха, лакатушейки  надолу, и това стана  по-рязко през втората половина на месеца. При това положение всички цени паднаха под отчетените през януари.

В следващите борсови дни мечите набези подгониха котировките надолу по ценовата стълбица. В бърз ход те прескачаха нивата и стигнаха до 5.3227 лв. за един брой. Освен че е най-ниската за месеца, цената  е и под постигната през януари. В крайна сметка инвеститорите трябваше да преглътнат горчивия хап - и двете гранични стойности останаха  под платените през първия месец на тази година, като ги изместиха до ново равновесно ниво.

Тъй като стойността от 5.3227 лв. в последната борсова сесия за февруари е с петдесет и две стотинка под тази от края на януари, то и оценката на банката отчете  намаление. Така пазарната капитализация на ПИБ се върна към негативната тенденция и падна под границата от шестстотин милиона лева. Оценката на банката вече е в размер на 585.497 млн. лв. при 642.51 млн. лв. за януари.

Новината за промяната в мениджмънта на "Първа инвестиционна банка" АД не бе отчетена  от пазара. От 20 февруари Чавдар Георгиев Златев е утвърден за член на управителния съвет и изпълнителен директор на кредитната институция. Решението е вписано в Търговския регистър. Той заема длъжността главен директор "Корпоративно банкиране" (CCBO). Освен позицията си в банката Златев е също така член на управителния съвет на Първа инвестиционна банка - Албания, и член на съвета на директорите на "FiHealth Застраховане".

През февруари котировките на книжата на

Българо-американска кредитна банка

се държаха стабилно и без резки отклонения, макар посоката им да беше към намаление. Цените се завъртяха около седемте лева за един брой и запазиха доброто настроение на притежателите на такива акции, което бе  подкрепено и от анализите на инвеститорите за тези книжа, че са  едно атрактивно вложение. Това се потвърждава и от малкия брой акции на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), които бяха изтъргувани през февруари - само 3327. От друга страна, отчетените дванадесет сесии без нито една изтъргувана акция от кредитната институция показват, че инвеститорите имат и едно на ум към тази позиция.

След като акциите на БАКБ удариха дъното при 6.9 лв. за акция в средата на месеца, в следващите дни търговията с акциите на БАКБ се успокои и се върна в обичайните си и познати рамки. А цената им в последния борсов ден се вдигна до 7.45 лв. за един брой. В крайна сметка тя остана най-високата за месеца, но е на пет стотинки под върха за януари.

Тази котировка надхвърли с десет стотинки цената от последната борсова сесия на януари. Това пък даде възможност на притежателите на акции на БАКБ да се усетят на крилете на успеха и да чуят шумоленето на печалбата си. Случилото се пък добави 2.5 млн. към пазарната капитализация на банката на Цветелина Бориславова, която през февруари е 183.95 млн. лева.

Атаката на цените от три лева за една акция на

ТЕКСИМБАНК

не успя и котировките се върнаха към познатите нива от началото на годината между 2.60 и 2.80 лв. за една акция. А отчетените осемнадесет сесии - без нито една сделка с акции на кредитната институция, са показателни за отношението към тази позиция. Съответно и само 189 от тези книжа си намериха нов собственик. Цената в последната борсова сесия, която е с двадесет стотинки над платената в края на януари, добави около шест милиона от пазарната капитализация на ТЕКСИМБАНК, която през февруари е 78.386 млн. лева.

Пасивността е водещият мотив в стратегията на повечето инвеститори от началото на 2018-а. Те едва ли ще излязат скоро от това си състояние, особено и след натрупващите се политически и икономически проблеми у нас от първите дни на тази година. Това е и причината да наблюдаваме промените в настроенията, съответно и в поведението на борсовите играчи.

Все още малко са фирмите и домакинствата, които търсят нови възможности за вложения. Ниските лихви по депозитите не са достатъчен стимул за тях да разместят парите си. Малко са и публичните дружества, които проявяват интерес за финансиране от фондовия пазар. Всичко това поставя "БФБ-София" в патова ситуация. Липсата на купувачи натиска цените надолу, дребните акционери пък нямат възможност да излязат от инвестицията си и да получат пазарна цена за нея. Кой при това положение би се заинтересувал от борсови сделки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във