Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции изгряха в лятното затишие

Чрез партньорството си с Erste Asset Management ПИБ ще разшири възможностите на клиентите си да инвестират и във взаимни фондове на австрийската финансова институция, отбелязва Неделчо Неделчев - главен изпълнителен директор на ПИБ.

Жегата съвсем успа  борсовите играчи през август. Във всяко отношение "най-отпускарският месец" е по-различен от случилото се по същото време през последните  години. Този път пазарните играчи наистина излязоха в почивка - цените на повечето публични акции са в пълен покой, SOFIX, BG TR 30 и BG40 са надолу, счетоводните отчети не успяха да размърдат борсовото спокойствие.

Сред най-добре представящите се "сини чипове" на БФБ през осмия месец на 2018-а са книжата от банковия сектор. Катализатор на тези положителни настроения до голяма степен е  приключилата в началото на август консолидационна сделка, при която "Банка ДСК" закупи българското подразделение на френската "Сосиете Женерал груп". Заедно с това за седемте месеца на тази година печалбата на банките се е увеличила с над 20% и възлиза на 951 млн. лева. Цените на акциите на публичните трезори надмогнаха борсовото затишие и, макар и с малко, надскочиха котировките от юли. В крайна сметка Първа инвестиционна банка и Българо-американска кредитна банка увеличиха пазарната си капитализация, а акционерите в Централна кооператативна банка и ТЕКСИМБАНК могат да са спокойни за вложението си.

Инвеститорите се възползваха от печелившата възможност през август да се освободят от книжата си, в резултат на което бройката на изтъргуваните в проведените 22 борсови сесии е двойно по-висока спрямо юли. Общо 1 602 209 дяла се прехвърлиха между портфейлите на пазарните играчи на "БФБ-София".

Котировките на книжата на

Централна кооперативна банка

паднаха леко надолу през август, следвайки лъкатушното им движение през последните месеци. Непостоянството ги постави сред най-разпродаваните акции на фондовата борса. Това негативно развитие около цената доведе до изключително висока размяна. В резултат на това за първи път от началото на годината над един милион акции смениха собственика си.

Търговията започна много оптимистично. Още в първата борсова седмица книжата на кредитната институция отбелязаха най-високата си месечна цена - 1.7992 лв. за един брой, която пък следваше устрема от юли. Тогава пазарните участници плащаха по 1.793 лв., за да имат от тези книжа в портфейла си.

И оттук започна лъкатушенето по нервите на инвеститорите. Акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) се смъкваха по ценовата стълбица всеки борсов ден. Мъчението за акционерите приключи на 27 август, когато след като загубиха 4.49% от стойността си  книжата на ЦКБ опряха в месечното си дъно - от 1.7184 лв. за един дял. През юли най-ниската котировка за кредитната институция беше при 1.735 лева.

През следващите дни имаше опит за някакъв обрат и  цените плахо подскочиха нагоре. В крайна сметка акциите на ЦКБ затвориха месеца при 1.74 лв. за един брой. Тъй като тази цена е с една стотинка под отчетената в последния търговски ден на юли, това се отрази и върху оценката на банката от групата "Химимпорт". Тя свали около един милион лева от пазарната капитализация на ЦКБ, която в края на август е 196.888 млн. лева.

Консолидираната печалба на Централна кооперативна банка възлиза на 14.5 млн. лв. за първите шест месеца. За сравнение, през същия период на миналата година  дружеството отчете положителен финансов резултат в размер на 17.49 млн. лева. Най-съществен спад има при приходите от лихви на ЦКБ, които се понижават до 70.5 млн. лева. Негативният ефект донякъде се компенсира от намалелите разходи за лихви.
Приходите от такси и комисиони обаче бележат повишение. Кредитният портфейл на ЦКБ расте до 2.44 млрд. лв. към края на полугодието, както и обемът на привлечените депозити.
Очакванията са тези резултати да всесат повече тонус в ръста на цените на акциите на банката в следващите месеци.

Търговията с акциите на

Първа инвестиционна банка

през август донесе толкова чаканите добри новини за акционерите. Като следствие от подобряващите се финансови резултати на кредитната институция за полугодието "бичите" настроения подгониха котировките нагоре. Но по-важното е, че и двете гранични котировки през всичките двадесет и две борсови сесии бяха над плащаните през юли. За съжаление търговията беше твърде  хилава, а  ценовият скок не беше подкрепен от високи обеми на изтъргуваните  акции.

След като цените на книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) поддържаха възходящия си ход, те уверено прескочиха и прага от ключовите за тях четири лева.  Инвеститорите с удоволствие продаваха, за да съберат плодовете на своето вложение. И така до 9 август, когато наддаването за акциите на кредитната институция достигна най-високата си стойност от 4.2036 лв. за един брой. От месец май насам никой от борсовите играчи не беше плащал толкова, за да има от тези книжа. Освен това тази котировка е с 34 стотинки над плащаното над юли.

Оттук до края на месеца птичката на късмета отлетя и цените на ПИБ плавно поеха надолу, както и броят на изтъргуваните книжа. Но все пак без да се отдалечават много от четирите лева. В средата на август обаче акциите на ПИБ стъпиха накриво и отбелязаха месечното дъно на нивото от 3.8416 лв. за един брой. 

До края на август пазарните играчи поддържаха цените над юлските, като затвориха борсовата търговия при 3.8811 лева. А тъй като тази котировка надскочи с 35 стотинки стойността на книжата на ПИБ в последния ден на юли, това осезаемо увеличи и пазарната оценка на банката, която набъбна с около 39 млн. лв. - до 426.921 млн. лева.  

Доволни от по-високите цени, акционерите разпродаваха от книжата си в опит да извлекат повече печалби в лятното борсово затишие. Обект на покупко-продажба станаха 35 852 акции. За сравнение, през юли 37 612 броя смениха собственика си.  

Търговията с книжата на Българо-американска крредитна банка и  на ТЕКСИМБАНК определено зарадва акционерите им с устойчиво покачване на цените.

Малкото на брой сделки с книжата на

Българо-американска кредитна банка

през август се сключваха при цени между 6 и 7.15 лв. за един брой, а борсовите играчи си размениха само 102 акции. Отново в осемнадесет търговски сесии не се срещнаха офертите "продава" и "купува", което не изненада никого. Но пък ръстът в котировките помогна да се добави още стойност към пазарната капитализация на банката на Цветелина Бориславова. С добавените около 7 млн. борсовите играчи оцениха БАКБ на 155.689 млн. лева.

Сделки с акциите на

ТЕКСИМБАНК

имаше само в пет от търговските сесии през август. За сметка на това цената им обаче беше  с десет стотинки по-висока спрямо юли и стигна до 2.80 лв. за дял. И това стана причина в уговорена сделка голям пакет от 82 648 книжа да смени собственика си. После нещата дойдоха по местата си и котировките се върнаха до познатите ни нива от последните месеци от 2.70 лева. Тъй като тази им стойност е равна на цената от края на юли, то не настъпи промяна и в пазарната капитализация на ТЕКСИМБАНК, която за втори пореден месец е 75.587 млн. лева.

Инвеститорите на "Българска фондова борса" АД са уморени вече от намаляващите цени на акциите на публичните дружества, както и от продължаващия спад на индексите - тенденция, която върви от началото на годината. Немалка част от пазарните участници са изместили фокуса си от БФБ, липсва интерес и от чуждестранни играчи.

Малките инвеститори отново предпочитат да държат парите си в депозити, въпреки  че доходността е под нищожния 1%, вместо да споделят успеха на някои от публичните компании на фондовата борса. А числата са наистина главозамайващи. Спестяванията в банковата система в края на юли достигат 88 млрд. лева. Въпреки слабостта си българският капиталов пазар има и добри новини за пазарните участници. Едната е, че него все още го има и е реална алтернатива за хората със свободни средства. А другата е, че с поевтиняването на акциите от миналата година възможностите за навлизане на пазара изглеждат даже още по-добри.

Всъщност има и още една предпоставка за съживяване на интереса към фондовата борса, която е следствие не само от икономическата стабилност и ниските лихви по банковите влогове, но се подхранва от финансовите резултати, които постигат някои компании през тази година.

От това пък според някои анализатори може да започне едно повишение на цените. А когато то се случи, е възможно и част от парите в нисколихвените депозити да се превърнат в борсови инвестиции, което да налее достатъчно финансови "сили" за един нов възходящ тренд. Съпоставено с възвръщаемостта от други инвестиционни възможности, това не изглежда чак толкова невъзможно.

Понякога разпродажбите пък отварят атрактивни възможности за нови покупки и за постигане на по-висока доходност. Стратегически погледнато, пазарните сътресения винаги са добра възможност и биха могли да се използват за купуване на нови акции.

Българската фондова борса все още е по-незначителен  пазар за големите инвеститори и не много често попада в инвестиционните им стратегии. Но и при всички резерви към БФБ може да се каже, че има акции, които носят потенциал да реализират доста добра доходност за акционерите си. По мнението на анализаторите книжата на публичните банки са именно сред тях. А сегашната им оценка показва, че стойността им е по-скоро подценена и те имат потенциал за бъдещ ръст... В крайна сметка покупко-продажбата на акции е като всеки друг вид търговия, при който е важна ликвидността - трябва да се купи евтино с идеята да се продаде по-късно скъпо. Естествено, инвеститорите трябва да имат предвид  и факта, че историческото представяне на един актив  не е гаранция за неговото бъдеще.

Facebook logo
Бъдете с нас и във