Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции балансират риска

БАКБ и Столичната община ще финансират иновативни предприемачи. Проектът е част от "Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия" и става факт с подписването на споразумението за съвместно партньорство.

Борсови сделки, но с едно наум - така можем да определим случващото се на капиталовия пазар у нас през юли. Играчите продължават да търсят посоката на фондовата борса. От едната страна  са летните изкушения и отпуски, от другата пък натежават липсата на добри новини от финансовите отчети, по-ниските дивиденти и хилавата ликвидност, която по никакъв начин не подкрепя дори и най-оптимистичните намерения на пазарните участници. Но става  ясно още и това, че без привличането на големи чуждестранни инвеститори и без повече регистрирани компании на БФБ съживяването на капиталовия  ни пазар и на интереса  към търговия с ценни книжа тук ще е доста трудно.

Отпускарското настроение и липсата на новини станаха причина за по-малкото борсови сделки с книжата на ограничен брой публични компании. На този фон едва ли е изненада, че водещият индекс на БФБ лъкатуши между спадове и опити за някакъв растеж. След като по-голямата част от "сините чипове" записаха понижения по сметките си,  SOFIX също следваше и очерта ниската активност на борсата.

Сделките с банкови акции през юли бяха в плен на емоциите, от една страна, заради възможността да притежаваш част от капитала на кредитна институция, но от друга пък е загубата от поевтиняването  на тези книжа. През юли публичните банки се представиха по различен начин, като се оформиха две двойки с различни посоки на движение. Книжата на Първа инвестиционна банка и на Централна кооперативна банка започнаха  месеца с най-ниските си котировки и постепенно добавяха стойност към тях, но все пак цените  им останаха под тези, които се плащаха през шестия месец. А това създаде притеснения на притежателите на техни акции. В същото време пък, макар  книжата на Българо-американска кредитна банка и на ТЕКСИМБАНК да се препъваха в нежеланието на борсовите участници да търгуват с тях, котировките им запазиха стойността си, запази се  и пазарната капитализация на двете кредитни институции.

През второто тримесечие публичните банки показват печалба от дейността си, както и повишение на нетните приходи от лихви и от такси и комисиони  като следствие от повечето отпуснати кредити от началото на годината. Любопитно ще е  как борсовите играчи ще разчетат тези числа в счетоводните им отчети и дали ще ги отразят в цените на акциите.

В проведените двадесет и една търговски сесии през юли инвеститорите в банкови акции си прехвърлиха общо 87 094 бройки спрямо 125 525 изтъргуваните през юни.

Търговията с акциите на  

Първа инвестиционна банка

не успя да зарадва инвеститоритите. Цените им продължиха да дълбаят надолу и са по-ниски спрямо тези от юни. В този случай пазарните участници решиха да пазят акциите, които имат до момента, а и няколкото дни, в които не се срещнаха офертите "купува" и "продава", очертават промененото отношение към тези акции. Мечите настроения определено имаха предимство, което намери израз в намаление на котировките в проведените двадесет и една борсови сесии през седмия месец на годината. В крайна сметка книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) стигнаха своето дъно при 3.40 лв. за дял, а  това е и най-ниската им цена от началото на 2018-а.

През втората половина на месеца котировките плахо поеха нагоре, но ентусиазмът на инвеститорите стигна само до 3.50 лв. за един брой. Тази цена така и си остана най-високата за юли, но тя все пак е с 32 стотинки под върховата стойност на тези книжа през юни.

Песимистичните настроения и непостоянството в цените доведе до по-малко покупко-продажби на книжа на  ПИБ и до това, че най-високата и най-ниската им цена останаха под тези от шестия месец на тази година. И резултатът от това е само 37 612 изтъргувани акции срещу 26 138 броя, които смениха собственика си през юни.

В последната борсова сесия котировките паднаха до 3.4977 лв., което е с пет стотинки под цената от края на шестия месец. По тази причина и пазарната капитализация на банката намаля с  около 5 млн. лева. Така на 31 юли оценката на борсовите играчи за ПИБ възлиза на 384.747 млн. лева.

Добри новини  обаче дойдоха от счетоводния отчет на банката. Нетната печалба на "Първа инвестиционна банка" АД за първите шест месеца на тази година е 45.447 млн. лв., което е с 4.845 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017-а. Активите й към края на юни са на стойност 8.871 млрд. лв., като ръстът за полугодието е от 228 млн. лв., и по този начин ПИБ запазва мястото си сред водещите кредитни институции в българската банкова система.

Котировките на книжата на

Централна кооперативна банка

паднаха още надолу през юли, следвайки тенденцията, оформила се през  предишния месец. В резултат цените на акциите са по-ниски от тези, на които те се търгуваха през юни, но трябва да отбележим и опитите на борсовите играчи за някаква промяна, както се видя в края на юли. Иначе търговията ставаше в тесните граници между 1.735 и 1.7528 лв. за един брой.

Инвеститорите не се съобразиха с песимистичните настроения от първата борсова сесия, която остана в статистиката с най-ниската цена, платена за акция на Централна кооперативна банка (ЦКБ) през юли. Но тя все пак е с четири стотинки над тази през юни.

Случилото се само амбицира притежателите на такива книжа и това изтласка цените им нагоре. В следващите дни разумът надделя, а и анализите явно показаха, че има възможности за печалба, защото инвеститорите бяха готови да дадат и по 1.793 лв. за акция, за да си набавят от тези книжа в портфейла си. Тази котировка така и си остана най-високата за юли и е съвсем близо до върховата стойност през юни.

В последните търговски сесии цените отново позагубиха от стойността си и затвориха месеца при 1.75 лв. за една акция. Тъй като тя е с пет стотинки по-ниска от тази в края на шестия месец, то и пазарната капитализация на ЦКБ се сви с около 3% до 198.337 млн. лева. И за първи път от януари насам тя е под границата от 200 млн. лева.

Търговията с акциите на ЦКБ не беше много активна през юли. И резултатът от това е доста по-малко покупко-продажби с тези книжа, като пазарните участници си размениха само 49 073, а са били  98 435  през юни.  

Книжата на Българо-американска кредитна банка  и на ТЕКСИМБАНК определено бяха далеч от вниманието на пазарните участници. Сделки с книжа на ТЕКСИМБАНК имаше само в един от търговските дни през юли. Въпреки това инвеститорите определено могат да бъдат доволни от случилото се. Цената от 2.70 лв. за един брой е добра за тези акции, при това  запазва равнището на пазарната капитализация на банката на нивото от юни - 75 586 597 лева. Нямаше желаещи да осребрят вложението си, поради което само 138 акции "прелетяха"  между инвеститори в такива книжа.

Необяснимо защо надолу с 20.27% обаче се сринаха книжата на

Българо-американска кредитна банка

като се търгуваха по 5.90 лв. за един брой в средата на месеца. Тази цена е най-ниската, платена за тези акции от началото на тази година. Нещата обаче бързо се промениха и в края на месеца котировките се върнаха на обичайните си нива, когато сделки с книжата на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) се сключваха по най-високата им цена от 7.35 лв. за един брой.

В последната си борсова сделка за юли котировката на тези книжата падна до 6 лв. за един дял. Но тъй като тя е с 1.40 лв. под тази от юни, то и пазарната капитализация на банката на Цветелина Бориславова загуби 8.98% от стойността си. Според борсовите играчи на 31 юли тя струваше 148.148 млн. лева.

След като в осемнадесет от борсовите дни не е имало сделки с акции на БАКБ, логично твърде малък е и броят на разменените между инвеститорите книжа - едва 271.  

"Българо-американска кредитна банка" АД приключи първото полугодие с положителен финансов резултат в размер на 6.251 млн. лв. след данъчното облагане, което представлява ръст от 42.4%, става ясно от счетоводния отчет за дейността. Преди година печалбата й е била 4.39 млн. лева. А постигнатото потвърждава тенденцията от последните години за трайно подобряване на резултатите от дейността. В основата на това е увеличението на приходите от основната дейност с  1.747 млн. лв. - до 20.859 млн. лв. в края на юни. Основен дял в паричните постъпления от лихви заемат тези от кредитна дейност (95.5%). Банката отчита и приходи от междубанкови депозити и от лихви, получени за  притежаваните портфейли от ценни книжа.

Пасивността е характерното за  борсовата търговия в последните седмици. Въпреки все по-ниската доходност за спестяванията в депозити  домакинствата и фирмите продължават да са в основата на нарастването на обема на тези суми в банките у нас. От една страна,  това донякъде носи спокойствие за финансовото им състояние, но, от друга - тази "игра на сигурно" тежи на борсовата търговия. Притесненията на анализаторите относно възможностите за възстановяване на капиталовия пазар у нас се подсилват и от данните от БНБ, според които влоговете на домакинствата са в размер на 49.017 млрд. лв. (47.5% от БВП) и  продължават да се увеличават на годишна база със 7% след растеж  с 6.5 на сто през май 2018-а година.

Фондовият пазар се движи без ясна посока от началото на годината, като изключим сделките с банкови акции. А може би търговците, които предпочетат тези книжа,  ще са сред печелившите в следващите месеци. Все пак ключът към утрешния успех е именно вложението, което правим днес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във