Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ ТЪРСЯТ НОВИ АЛТЕРНАТИВИ

С все по-голяма острота пред банковата общност застава проблемът с възможностите за инвестирине на набраните средства от фирми и граждани, а също и на собствения капитал на кредитните институции. В момента балансовото число на банковата система е 27.5 млрд. лева. От тях 3 млрд. лв. са собствен капитал, 21.5 млрд. лв. - привлечените ресурси от фирми и граждани, и 3 млрд. са заемни средства. Цената, която банките плащат по привлечените средства, е средният лихвен процент - 2.4%, на годишна база. Същевременно средната стойност на лихвеното равнище, при което са инвестирали активите си, е 6.4 процента. Така сега те прибират чисто 4% лихвен марж, на базата на който формират и печалбите си. В близкото минало този марж беше по-голям, но да не забравяме, че пазарните условия се променят и с намаляване на нивото на риска се понижават и лихвените разлики - т.е. печалбите. Най-голям лихвен приход се формира от кредитната дейност. Това е и основната причина кредитните портфейли на банките да са на обща стойност 16.3 млрд. лв., което представлява близо 60% от всичките активи на системата. Доходите от инвестициите в държавни ценни книжа не са толкова големи. Затова и закупените книжа са за 3.7 млрд. лв., или едва 13.4% от всички активи. Доходността на инвестициите в държавни книжа, емитирани от страни членки на европейската общност, вече пета поредна година се понижава, което обяснява и отлива от този вид капиталовложения. При десетгодишните книжа тя се е понижила от 5.5% през 2000 г. до 3.23% годишна възвръщаемост - нивото, на което се търгуват сега. Подобна е съдбата и на българските държавни ценни книжа. На междубанковия вторичен пазар на ДЦК се търгува вътрешната емисия в евро с падеж октомври 2018-а при ниво от 4.25 процента. Само преди година сделки с нея се регистрираха при равнища от 4.65 процента.В момента десетгодишните книжа се котират на нива от 4.1% купува срещу 3.8% продава, но на практика сделките се осъществяваха при 3.95% на годишна база. БНБ е насрочила за 6 юни аукцион за продажба именно на десетгодишна емисия ДЦК. Тя е под номер 400/05 и е с падеж януари 2015 година. Дотогава два пъти годишно ще се изплащат начисляваните лихви от 4.25% на годишна база. Предлаганото количество обаче е с номинална стойност от едва 15 млн. лева. Досега се проведоха общо два търга за книжа от същата емисия. Достигнатата на тях годишна доходност бе съответно 4.17 и 4.11 процента.На междубанковия паричен пазар лихвените проценти също отбелязаха значителен спад. От нива 2.15%, на каквито се договаряха сделките за еднодневни депозити през втората половина на май, те достигнаха 1.9 процента. Основната причина е, че тогава юридическите лица плащаха задълженията си към държавата по акцизи, ДДС и данък печалба. Така възникна ситуация на временна ликвидна недостатъчност, която много бързо беше покрита с продажби на евро. Сега, до края на тази работна седмица, банковите институции трябваше да регулират минималните си задължителни резерви. При натрупването на достатъчно резерви те бяха принудени да инвестират част от тях и една от възможностите бе на междубанковия паричен пазар. По този начин се създаде дисбаланс, като предлагането взе превес над търсенето на свободен левов ресурс и в резултат лихвите се понижиха.

Facebook logo
Бъдете с нас и във