Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ СИ ОСИГУРИХА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕДЕН БАНКЕТ

С наближаването на празниците страстите в банковата система растат лавинообразно. Загрижеността на дилърите за баланса между обезпечаването на междубанковите разплащания и поддържането на изискуемите задължителни минимални резерви няма, когато се разбра, че левовите средства по сметките на банките в БНБ са достатъчно. В резултат на извършените ежемесечни преводи на дължимите до 15 декември ДДС, акцизи и корпоративен данък авоарите в сметките на търговските банки се стопиха с 200 млн. лв. и останаха 450 млн. лева. През тази работна седмица салдата по сметките на търговските банки при БНБ не успяха да достигнат 500 млн. лева. В същото време касовите наличности надскочиха 300 млн. лв., а те също се признават при отчитане на изискванията за минималните резерви. С наличните общо 800 млн. лв. банките спокойно посрещаха нарежданията на клиенти за преводи на по-големи суми към друга банка, без това да наруша левовата им ликвидност ни най-малко.Еднодневните депозитни сделки в началото на седмицата се договаряха средно при 1.5% годишно, при преобладаващо търсене на левов ресурс. В средата на периода, след като се разбра, че не се очакват повече големи плащания към хазната, балансът между търсене и предлагане на междубанковия паричен пазар беше възстановен и еднодневните депозити вече се търгуваха при 1 процент. В края на седмицата предлагането на левове взе превес над търсенето, което от своя страна беше обусловено само от грижата по поддържането на минималните резерви. В резултат лихвените проценти се установиха трайно на 0.8 процента.Едноседмичните периоди се договаряха при около 2.7%, а едномесечните - при 3.5 процента.През следващата седмица работните дни са само два. Не очаквам някакви драматични събития да доведат до сътресения на пазара и драстично да повишат лихвените нива на левовите депозитни сделки. При много добрата левова ликвидност в банковата система и при очакванията тя да се запази отлична част от участниците на пазара предпочетоха да си накупят евро. От това цената на единната европейска валута се покачи и от 1.9505 лв. (колкото тя беше седмица по-рано) достигна 1.9555 лв. в края на тази седмица.В същото време част от дилърите трескаво реализираха печалби от продажба на закупени много по-рано държавни ценни книжа. Други пък, като се опираха на предвижданията за развитието на паричния и капиталовия пазар у нас и в чужбина, заеха ролята на купувачи. Сделки с държавни книжа с остатъчен срок до падежа от две години се договаряха при 4% годишен доход. Облигациите с тригодишен срок до падежа вървяха при около 4.3%, а четиригодишните срещу 4.5 процента. Ценни книжа със срок до падежа от пет години се търсеха при петпроцентна годишна възвръщаемост. При 5.6% годишен доход пък се договаряха осемгодишните остатъчни срокове. На 22 декември Министерството на финансите е поръчало на Българска народна банка да организира аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Предвидено е общото количество на емисията да бъде 12 млн. лв. (номинална стойност).

Facebook logo
Бъдете с нас и във