Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ НАПРАВИХА КОЛЕДНО НАМАЛЕНИЕ НА ЛИХВИТЕ

Междубанковият левов паричен пазар обяви коледно намаление на лихвените проценти през изминалата работна седмица. Основно това се дължеше на големите преводи от Министерството на финансите към търговските банки, с които трябва да се изплатят както обещаните 13-и заплати на бюджетните служители, така и добавките към пенсиите. Заверката на сметките на банките при БНБ става в един ден, но изплащането на сумите по чисто технически причини се осъществява най-малко една седмица. През това време левовете са на разположение на кредитните институции. Ето защо на пазара се предлагаха големи количества левове. Цената на еднодневните междубанкови депозитни сделки се понижи от над 2% в понеделник до 1.5% в края на периода.


Лихвените нива на седмичните вложения предлагаха през цялата седмица доходност от малко над 2 процента. Очаква се през идващата работна седмица плавно да се повиши цената на левовия ресурс. Основание за това дават както плащанията за данъци, които се извършват до 15-о число на месеца, така и нарасналият обем на излизащите от касите на търговските банки левове.


Отличната ликвидност в банковата система доведе до намаляване на доходността на продаваните на първичния пазар тримесечни безлихвени държавни ценни книжа. Аукцион за продажбата им бе проведен на 11 декември. За предложените 5 млн. лв. номинал се състезаваха поръчки за 10.18 млн. лева. Оферти подадоха 15 от общо 24 първични дилъри на ДЦК. Средната продажна цена се повиши от 98.85 лв. на 98.87 лева за 100 лева номинал. Отговаря й годишна доходност от 4.58 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, която влезе в сила от датата на емисията - т.е. 13 декември.


В понеделник БНБ проведе още един аукцион за продажба на държавни ценни книжа. На него бяха предложени непродадените 15 млн. лв. номинал от петгодишната лихвоносна емисия. Тя е от отворен тип, което означава, че общото й количество от 40 млн. лв. се предлага за продажба в няколко последователни търга. На първия от тях, проведен на 9 октомври, се реализираха 10 млн. лева. На следващият проведен месец по-късно аукцион, се продадоха 15 млн. лв. при средна годишна доходност от 9.09 процента. Достигнатата средна доходност в понеделник се понижи до 9.03 процента. Лихвените плащания по придобитите книжа ще се осъществяват на всеки шест месеца, считано от 11 октомври 2000 г., при 9% на годишна база, като с последното ще се погаси и главницата.


На 18 декември Централната банка е насрочила два аукциона за продажба на ДЦК. На единия от тях ще се пласира редовната тримесечна сконтова емисия облигации. Общият предложен за продажба номинал е, както обикновено, 5 млн. лева. На другия търг дилърите ще наддават за 10 млн. лв. от тригодишна лихвоносна емисия книжа. Купонът й е в размер на 7.5% на годишна база. Плащанията на лихви ще се осъществяват на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Емисията е от отворен тип. Общата й сума от 30 млн. лв. се продава на общо три аукциона. Всеки един от тях беше насрочен за третите седмици на последните три месеца от тази година. Достигнатата средна годишна доходност на вече преминалите два търга беше 6.96 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във