Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКА ДСК ЩЕ ПУСНЕ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 8 МЛН. ЛЕВА

До една-две седмици ще започне записването на желаещите да си купят от ипотечните облигации на Банка ДСК. Почти всички параметри на емисията вече са ясни, с изключение на годишната доходност, която ще предлага банката. За нея е сигурно, че ще бъде под 7%, което означава най-ниската доходност в сравнение с пуснатите до момента ипотечни облигации на три банки - Българо-американска кредитна банка (БАКБ), Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Стопанска и инвестиционна банка (СИБАНК). Лихвените равнища на книжата на Банка ДСК ще бъдат определени от управителния съвет на банката непосредствено преди обявяването на тридесетдневната подписка за закупуване им. Банка ДСК е готова да пусне двегодишни облигации с единичен номинал 100 лв., а общата им стойност ще бъде 8 млн. лева. Емисията ще се пласира като частна, т.е. на институционални инвеститори - пенсионни и застрахователни дружества, но впоследствие се очаква да се превърне в публична и да се търгува свободно на БФБ. С листването й на борсата ще бъде създадена висока ликвидност на ипотечните облигации. Пример в това отношение може да бъде емисията на ПИБ, за чиито книжа ежедневно има оферти. Преди повече от шест месеца в. БАНКЕРЪ пръв информира, че Банка ДСК започва работа по емисията ипотечни облигации. Идеята на ръководството на банката беше да се предложи доходност по книжата малко по-голяма от тази, която достигат двегодишните ДЦК. В момента ситуацията е по-различна, защото държавата вече не емитира ДЦК с такъв матуритет, така че кредитната институция ще обмисля нивото на годишния лихвен процент на базата на пазарната конюнктура. Въпреки че предлаганата доходност е сравнително ниска, в Банка ДСК смятат, че ще има голям интерес към нейната емисия. Основание за такава прогноза дава много добрият портфейл от жилищни кредити, които обезпечават ипотечните облигации. Книжата са гарантирани с вземания по заеми, обезпечени с първа по ред ипотека върху недвижими имоти, намиращи се в градовете с най-добре развит пазар на жилища - София, Пловдив и Варна. Портфейлът от кредити, който е подготвила банката, ще покрива 121% от размера на емисията. Той включва около 500 заема, предоставени на граждани, като средната им стойност е приблизително 20 000 лева. Размерът на обезпечението по всеки кредит е около 2.5 пъти по-голям от сумите на дължимите главници по тях. При очертаващата се силна конкуренция сред емитентите на ипотечни облигации тази добра гаранция ще бъде от важно значение за привличането на инвеститори. Още повече, като се има предвид, че книжата са с по-ниска доходност от тази, която предлагат в момента БАКБ, ПИБ и СИБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във