Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНК ЪФ ИНГЛАНД СЕ АКТИВИЗИРА

Независимо че пазарите не откъсват очи от лихвената политика на ЕЦБ и на щатската централна банка, е необходимо да се обърне внимание върху процесите в икономиката на Обединеното кралство. Банк ъф Ингланд започна повишаването на лихвите най-рано и текущите нива са 4.75 процента. Към момента тя не планира ново повишение и тъй като това състояние се задържа от миналата година, вероятно е настъпил моментът да се направи равносметка за ефекта, който има върху британската икономика активната лихвена политика.Според някои анализатори прогнозата за брутния вътрешен продукт на страната трябва да се преразгледа и изказванията им не звучат оптимистично. Британската търговска камара отчита спад в сферата на производството и особено влошаване в сферата на услугите.В анализа за второто тримесечие на 2005-а икономистите наблягат на това, че забавянето на темпа на икономиката, което се дължи на високата лихва, става опасно за бизнес средата и е необходимо да се предприемат сериозни мерки. Очакванията на индустриалците за подобрение на продажбите са се понижили с 3 точки - до +44%, и прогнозите са да достигне до 40 процента. Еквивалентът на този показател, отнасящ се до сферата на услугите, се е понижил с 6 точки до +48%, въпреки предполагаемото понижение само до +52 процента. Очакваните печалби в услугите също са се понижили силно от +38 за първото тримесечие до +29 през второто, което е най-ниско ниво от 2003 г. насам. Не са радостни данните и за експорта - понижението е с 3 процента.Високите лихвени нива се отразяват и върху продажбите на недвижима собственост, които достигнаха най-ниското ниво от 1998 година.Цялата тази картина дава основание за преразглеждане на текущата макроикономическа рамка. Британската търговска камара пледира за понижаване на основната лихва още през следващия месец, адекватно с пониженото текущо ниво на инфлацията. Като се добави поевтиняващият паунд и евентуалната му допълнителна обезценка при сваляне на лихвата, вероятно може да се очаква някакъв положителен ефект, особено върху експорта. Независимо от това обаче ситуацията е доста сложна в съчетание с инфлационния натиск на енергоносителите и състоянието на глобалната икономика.Бъдещото развитие е в ръцете на Комитета за монетарна политика - органа, който ще вземе решение за основната лихва през август. До следващото му заседание ще бъдат анализирани икономическите данни за второто тримесечие на 2005-а, нивото на инфлацията и влиянието на енергоносителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във