Банкеръ Daily

Пари и пазари

Атанас и Пламен Бобокови излизат от съвета на директорите на "Монбат"

Пламен Бобоков

Подготвят се промени в съвета на директорите на "Монбат" АД, четем в дневния ред на насроченото за 18 септември общо събрание на акционерите. Предлага се да бъдат освободени като членове на борда на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев. Проектът за решение предвижда за нови членове да бъдат избрани Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от седем члена.

В дневния ред има и точка за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на борда за 2019 година. Предложението е то да бъде в общ размер на до 500 000 лева. 

Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година.

Общото събрание ще обсъди и годишния доклад на мениджърите за дейността на дружеството, одитирания годишен финансов отчет за 2019 г. и одиторския доклад. Дивидент няма да се разпределя. Предложението за решение е нетната печалбата, в размер на 6 980 700.06 лева, да бъде отнесена във фонд "Неразпределена от предходни години печалба".

Facebook logo
Бъдете с нас и във