Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АРЖЕНТИНА РАЗЯРИ КРЕДИТОРИТЕ СИ

Аржентина, която в края на 2001 г. спря да обслужва задълженията си към чуждестранните кредитори, направи поредната неприемлива оферта за преструктурирането им. Министерството на икономиката на страната съобщи, че тя обхваща необслужвани дългове в размер на 106.7 млрд. щ. долара. В тази сума са включени облигации за 99.4 млрд. долара, търговски задължения на банките за 1.8 млрд. долара и други заеми. Аржентина предлага на кредиторите си нови сконтови облигации с номинал 250 щ. долара, които да заменят старите книжа с номинал 1000 щ. долара. Техният падеж ще е между осем и 32 години и по тях ще се плаща от 1 до 5% лихва. Правителството предлага също нови облигации с номинал, равен на старите, и с падеж между 20 и 42 години. Те ще носят между 0.5 и 1.5% лихва на притежателите си. Обсъжда се и вариант на кредиторите да бъдат предложени нови ценни книжа, чийто лихвен процент да бъде обвързан с ръста на БВП на страната. Аржентинският кабинет прикани двете страни по казуса да продължат преговорите до постигането на приемлив компромис и да не водят дела срещу страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във