Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АМЕРИКАНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПОВИШИХА ДОХОДНОСТТА СИ

След решението на Европейската централна банка за задържане на лихвата в еврозоната в размер на 2% през тази седмица беше ред на Бенк ъф Ингланд да обяви решението си за лихвената политика в Обединеното кралство. При предишния анонс беше отбелязан края на цикъла от повишаване и основната лихва бе намалена до 4.50%, а решението от 8 септември беше тя да остане без промяна.Централните банки са особено внимателни в боравенето с лихвения инструментариум, тъй като навсякъде се отчита висок инфлационен натиск. И докато в Европа текущите лихвени нива все още се определят като подходящи, в САЩ положението е далеч по-комплицирано. Цикълът на повишаване на основната лихва в щатите не е завършил. Инфлационният риск е по-висок, отколкото преди година, защото американската икономика работи близо до пълния си потенциал. От друга страна, ураганът Катрина налага да се задържи повишаването на лихвения процент. От тази гледна точка евентуалната пауза в стъпаловидното повишаване на лихвата през септември ще има последващо силно влияние върху пазара.Съответно през изминалата седмица имаше далеч по-силно и изразено движение на пазара на американските държавни облигации, а доходността нарасна. Тридесетгодишните книжа достигнаха 4.41% доходност срещу 4.31% преди седмица, а десетгодишните се повишиха от 4.03 на 4.33 процента. Понижението на цените беше необходимо с оглед на последните събития, но определено има и чертите на необходима техническа корекция.За разлика от ситуацията в САЩ, котировките на европейските държавни облигации изглеждат непроменени, като изключим известни ценови колебания. Десетгодишните бенчмаркови държавни облигации са с доходност от 3.07%, тридесетгодишните - с 3.56%, а тригодишните - с 2.24 процента. С оглед на предстоящия аукцион в България за предлагане на тригодишни ДЦК в понеделник (12 септември) и текущите котировки на вътрешния пазар, както и като се вземе предвид сравнението на нивото на бенчмарковата тригодишна емисия в Европа в момента с нивото й по време на предишния тригодишен аукцион, може да очаква поредното понижаване на доходностите, които ще бъдат постигнати на аукциона, без то да е в кой знае какъв размер.Българските емисии, търгувани на външните пазари, които са деноминирани в евро, също са без промяна. Облигациите с падеж през 2007 г. са с доходност 2.32%, а тези с падеж 2013 г. - 3.19 процента. Доларовите книжа с падеж 2015 г. са с доходност 4.90 процента.На вътрешния пазар търсенето обуславя повишението на цените на емисиите, деноминирани в евро и съответно емисията с падеж 2005 г. се търси над ниво от 112 евро за 100 евро номинал, а тази с падеж през 2018 г. - над 120 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във