Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АМЕРИКАНСКИТЕ КНИЖА СЕ ПРОВАЛИХА

Както се очакваше във вторник (16 август) ФЕД повиши лихвите в САЩ с 0.25% - до 3.50 процента. Това е логично продължение на лихвената политика, основана на стабилизиран икономически растеж и адекватно поведение спрямо инфлационния натиск, оказван от покачващите се цени на енергоносителите. Десетото поред повишаване доведе до най-високо ниво на лихвата в Щатите от четири години насам. Ако това покачване продължи, каквито са заявените намерения, до края на годината основната лихва ще премине 4-те процента. Всъщност можем да определим като непредвидими последиците от едно решение покачването й да бъде временно задържано, както и реакцията на пазара след евентуалното подновяване на процеса, ако е бил временно прекратен. От друга страна, някои анализатори се отнасят скептично към сегашните нива и особено към прогнозите за котировките към края на годината.През седмицата се проведе аукцион за продажба на петгодишни американски държавни ценни книжа. Резултатът може да се определи с една дума - провал. Интересът беше необичайно нисък, постигнатата доходност беше 4.223% и това понижи цените на щатските държавни облигации. Причината вероятно се крие в преструктурирането на портфейлите на централните банки в Азия. Очаква се интересът към предстоящия аукцион за десетгодишни държавни облигации да е още по-нисък, тъй като в момента излизат по-предпазливите играчи от пазара. Като индикатор ще спомена доходът по тригодишните книжа в САЩ - 4.18%, десетгодишните - 4.37% и тридесетгодишните - 4.58 процента.В Европа сякаш картината отново е по-спокойна. Петгодишните държавни облигации дават доход 2.753%, десетгодишните - 3.342%, и тридесетгодишните -3.80 процента.Българските държавни емисии, които се търгуват на международния пазар, също останаха без особена промяна. Деноминираните облигации в евро с падеж 2007 г. носят доход от 2.41%, а тези с падеж 2013 г. - 3.50 процента. Доларовата емисия с падеж 2015 г. повишава своята доходност паралелно с движението на доларовите книжа до 5.20 процента.Може да се обобщи, че големите въпросителни са именно по отношение на емисиите, деноминирани в долари, които са под пряко влияние на бенчмарковите щатски книжа. Съчетанието на поевтиняващ в момента долар, плавно повишаване на лихвите, инфлационно влияние от страна на енергоносителите и относително нисък външен интерес към покупки на американски държавен дълг правят доста тънък леда, върху който стъпват играчите. Въпреки мрачната картина не изключвам високите доходности да предизвикат достатъчно силни покупки, дори и със спекулативен характер. Те биха преодолели привидното отсъствие на дългосрочни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във