Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АМЕРИКАНЦИТЕ ОТ СИ ПИ СИ ПОПАРИХА НАДЕЖДИТЕ НА СПЕКУЛАНТИТЕ

Избраната от надзорния съвет на Агенцията за приватизация за купувач на Инкомс телеком холдинг американска фирма Си Пи Си е закупила нужните й за плащането по сделката компенсаторки преди няколко месеца. Това съобщи за в. БАНКЕРЪ близък до компанията източник. Така надеждите на собствениците на записи за покачването на цените отново ще се изпарят за неопределено време. Нещо повече - тази новина вероятно ще охлади ентусиазма и на спекулантите, които разчитаха на повишение на котировките след сключването на сделката за Инкомс и на други приватизационни договори. През седмицата компенсаторките продължиха да се обезценяват плавно и в края на периода паднаха под 18% от номинала си. Търсене липсваше почти напълно. Затова и обемите на продадените книжа са сравнително ниски в сравнение с предишните месеци. Предлагат се големи количества, но собствениците на записи нямат желание да свалят бързо цената им, защото чакат и се надяват на намеренията на икономическото министерство и Агенцията за приватизация да организират търгове. Те обаче едва ли ще започнат преди Нова година, когато ще изтече срокът за използване на инвестиционните бонове (право на номинал от 250 лв., на които според приватизационния закон имаше всеки пълнолетен български гражданин). Освен това стана ясно, че търговията с компенсаторки ще бъде спряна временно през януари. Целта е те да бъдат вписани в регистрите на Централния депозитар, което ще направи записите и компенсационните бонове (издавани по Закона за земята) годни за борсова търговия. Тогава ще станат ясни и действителните седмични обеми на транзакциите с лучниковки и тяхната реална цена, защото данните, излизащи досега, са само ориентировъчни. Оптимистичният период за прекратяване на транзакциите с тези непарични инструменти е две седмици. Някои специалисти обаче са на мнение, че срокът няма да е по-кратък от месец заради многото на брой общински поземлени комисии, чиято документация трябва да се обработи. Още преди да бъде назначен за изпълнителен директор на АП, Апостол Апостолов, който съвместява и длъжността шеф на Централния депозитар, заяви за в. БАНКЕРЪ, че реално търговията няма да спре. Фирмите, които трябва да плащат на АП по вече сключени сделки, ще имат тази възможност. Освен това и купувачите ще могат да придобиват на практика компенсаторки чрез добре обработената от посредниците схема за издаване на нотариално заверени пълномощни от старите притежатели на записи и бонове. Така спирането на търговията като че ли ще се окаже леснопреодолим проблем за играчите на пазара на компенсаторки. Далеч по-голям остава въпросът с държавното имущество, което ще се предложи за продажба срещу лучниковките. Предприятията, които ще се продават срещу записи, още са енигма за търговците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във