Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Алтерко“ ще плати по-нисък дивидент на акционерите си

Печалбата на „Алтерко“ АД - София за 2021 г., в размер на 3 269 418.79 лв., да бъде отнесена изцяло към фонд „Неразпределена печалба“, предлагат мениджърите на компанията за производство на продукти за интернет на нещата и интелигентен дом. Това става ясно от писмените материали и поканата за свикване на годишното общо събрание на дружеството.
„Алтерко“ обаче ще изплати и дивидент. Той ще е  от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 година. За това ще се използва сума в размер на 1 799 999.90 лева като всеки акционер ще получи дивидент за една акция от по 0.10 лева. Изплащането на дивидента ще стане чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД
Акции на дружеството, с право на участие в разпределението на печалба, могат да се купуват на БФБ до 9 юни.

Този начин на разпределение на печалбата ще се случи, ако общото събрание одобри докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), както и годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

"Алтерко" е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти /Интернет на нещата/. Групата се състои от четири дъщерни компании и има офиси в България, Китай и САЩ, като предстои откриването на такъв и в Германия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във