Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Алтерко“ ще изкупи обратно до 80 000 собствени акции

Общото събрание на акционерите на ИТ компанията „Алтерко“ АД увеличи броя на членовете на съвета на директорите от три на пет. Заедно с това е потвърдено участието на настоящите мениджъри в борда и назначаването  на нови членове: Волфганг Кирш и Грегор Бийлер.
Акционерите са одобрили изменения в Политиката за възнагражденията, както и изменения и допълнения в устава на дружеството.
Общото събрание на „Алтерко“ е одобрило условията за обратно изкупуване на до 80 000 собствени акции до 31 декември тази година на цена в диапазона от 15 до 30 лв. за акция. Обратното
изкупуване може да бъде извършено наведнъж или на части в една или няколко процедури за обратно изкупуване (до достигане на максималния брой акции) от компанията и/или от някое от
неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Съветът на директорите е упълномощен да определи всички други специфични параметри по тази процедура.

Капиталът на фирмата в момента е в размер на 17 999 999 лева, разпределени в същия брой акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Днес търговията на "БФБ-София" започна при цена от 20.20 лева за един брой.
В съответствие с решението на общото събрание на акционерите и Устава на дружеството, на последващо заседание съветът на директорите е назначил Волфганг Кирш и Димитър Димитров за главни изпълнителни директори на "Алтерко" АД.

Основният бизнес на компанията е разработване на устройства от сектора на „интернет на нещата“, или IoT, които тя развива от 2013 година. През 2015-а е създадена една от водещите компании в семейството на "Алтерко" - дъщерната компания "Алтерко Роботикс". Групата „Алтерко“ е съставена от четири дъщерни ИТ дружества, които имат офиси в България, Китай и САЩ и предстои да отворят офис и в Германия.

Акциите на „Алтерко“ се търгуват на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на борсата във Франкфурт от ноември миналата година. Това е първата и единствена българска компания с директен двоен листинг на чуждестранен регулиран пазар, който позволява акции да се купуват в София и да се продават във Франкфурт и обратно в рамките на същия ден, като по този начин се прави арбитраж между двата пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във