Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Алтерко“ ще изкупи обратно 80 000 собствени акции

Мениджърите на "Алтерко“ АД - София подготвят процедура за обратно изкупуване на собствени акции, издадени от ИТ компанията. Решението за това ще се вземе от извънредното общо събрание на акционерите на 8 април.

Максималният брой акции, които ще се изкупят обратно, е 80 000, като процедурата ще продължи до 31 декември тази година. Минимална цена, при която ще бъдат събирани книжата на „Алтерко“, е 15 лв. за един брой. Горната граница на обратното изкупуване е 30 лв. на акция.
Общото събрание ще упълномощи членовете на съвета на директорите да определят всички останали параметри по предстоящата процедура.
Към края на миналата година емитираният, записан, внесен и регистриран капитал на „Алтерко“ е в размер на 17 999 999  лева, разделен в същия брой безналични обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за всяка една от тях. Книжата на „Алтерко“ са разпределени между Светлин Тодоров с дял от 32.48%, Димитър Димитров – с 32.48%, и други фирми и индивидуални инвеститори, които притежават 35.04% от капитала.

Заедно с това се предвиждат и промени в управлението на дружеството. Предвижда се увеличаване на броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 човека. Общото събрание ще трябва да потвърди и назначението на досегашните трима членове на борда и в допълнение ще обсъди избара на предложените още двама члена - Волфганг Кирш и Грегор Бийлер, с мандата на досегашните членове до 5 януари 2026 година.
В дневния ред има и точка за приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. Ще се вземе решение и за определяне на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на борда на директорите.
Мениджърите предлигат и промени в устава на дружеството.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 26 април, на същото място и при същия дневен ред.
От 2015 г. насам Групата "Алтерко" органично се разраства в сектора на IoT чрез разработването и реализацията на две основни продуктови категории - проследяващи устройства под бранда MyKi и системи за домашна автоматизация под бранда Shelly.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във