Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алтерко" се сдоби с милиони от продажбата на акции

Компанията "Алтерко" е продала 588 599 свои акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA ("Линк Холдинг") на норвежката фондова борса, като се очаква продажбата да донесе приход в размер на 4,96 млн. лв. За това съобщи технологичният холдинг чрез Българската фондова борса .

По информация от мениджъра на емисията 588 599 акции на "Алтерко" от капитала на "Линк Холдинг" (включително 120 600 акции обект на опция при свръхразпределение) са били продадени при цена от 47 норвежки крони.

Очаква се продажбата да донесе приход преди трансакционни разходи от 27 664 153 норвежки крони, или 4 955 784,03 лева по фиксинга на БНБ към 23 октомври (последен оповестен фиксинг към датата на настоящото съобщение).

Посочената сума е брутна, като върху нея се начисляват трансакционни разходи.

Продадените 588 599 акции представляват част от притежаваните от „Алтерко“ АД общо 1 345 180 акции, като след продажбата дружеството държи 0,28% от капитала на „Линк Холдинг“.

"Алтерко" АД, (Allterco) съкратено от All Teracomm Companies, е българска холдингова компания, която развива и предлага мобилни продукти и услуги с добавена стойност. Групата на "Алтерко" е телекомуникационен лидер с над петнадесетгодишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на: мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. От 1 декември 2016 г. акциите на компанията се търгуват на Българската фондова борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във