Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Алтерко“ с обвързващо споразумение със собствениците на IoT доставчик GOAP

„Алтерко“ АД сключи обвързващо предварително споразумение (Term Sheet) с четиримата собственици на капитала на GOAP d.o.o. (“GOAP”) (едно юридическо и три физически лица) относно основните условия и срокове за придобиването на Словенския IoT доставчик.

От българската ИТ компания тя се се осъществи в две фази. През първата ще се осъществи придобиване на 60% от капитала на GOAP за сумата от 2 млн. евро, при условията
на сключване на договор за прехвърляне на дружествени дялове (SPA/Share Purchase Agreement).
При втората фаза останалите 40% от капитала на GOAP, принадлежащи на тримата собственици - физически лица, ще бъдат предмет на договори за call и put опции, съгласно които „Алтерко“ ще има call опция да придобие, а продавачите - put опция да прехвърлят останалите дялове от капитала. Упражняването на опциите се извършва по преценка на титулярa на съответната опция, на една или няколко стъпки и срещу цена, която варира в предварително определен диапазон, в зависимост от предварително определени измерими резултати на GOAP в рамките на предварително определен период от време.

Ако резултатите от GOAP в рамките на предварително определения период от време не достигнат предварително определен праг, тогава put опцията не може да бъде упражнена, но „Алтерко“ ще запази правата си по call опцията, изпълнима срещу предварително определена минимална цена.

Конкретните условия на споразуменията за опции, включително цената, са предмет на допълнителни преговори между страните.
Алтерко ще има право да плати до 50% от дължимата към собствениците на капитала - физически лица цена със собствени акции.
Индикативният срок за приключване на сделката е три месеца от датата на сключване на Term Sheet-a. При определени условия този срок може да бъде удължен с до три месеца.
С придобиването „Алтерко“ възнамерява да разшири технологичното си портфолио и по този начин да разшири предлагането на продукти както за клиентите, така и за професионалните потребители.
„Алтерко“ ще оповести официално допълнителна информация за хода на преговорите в съответствие със законовите изисквания.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във