Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алтерко" преговаря за продажба на азиатския си бизнес

Съветът на директорите на "Алтерко“ АД е одобрил и на 8 юни дружеството е сключило със Skylight Venture Capital Pte. Ltd. необвързващо споразумение (Term Sheet), с което двете фирми определят условията за сключване на договор за покупко-продажба на дъщерни дружества на българската ИТ компания в Азия.

Става въпрос за отправена от сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. Ltd. до "Алтерко“ АД индикативна оферта за придобиване на участието му в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand).

Основните параметри на продажбата включват продажна цена от 2 100 00 евро на база cash-free / dept-free. Относно начина на плащане се предвижда:

-50% да се внесат при сключване на договор за покупко-продажба на придобиваните дружества;

-25% от цената ще се внесе в срок от 18 месеца, считано от датата на договора за покупко-продажба на дъщерните дружества;

-25% - в срок от 36 месеца след подписването на договора.

Споразумението е със срок на действие шест месеца от датата на неговото сключване.

Сключването на договор за покупко-продажба на дъщерните дружества е обект на обстоен due diligence и преговори между страните, отбелязват от "Алтерко" АД. Дружеството ще оповести всякаква допълнителна информация относно развитието на преговорите и евентуалната сделка съгласно законовите изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във