Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алтерко" плаща по 0.18 лв. брутен дивидент на акция

Общо 1 238 624 лева резерви от емитирането на акции на "Алтерко" АД - София да бъдат прехвърлени във фонд "Резервен". Това решиха акционерите на извънредното общо събрание, проведено на 28 октомври.
Заедно с това е гласувано да бъде разпределена като дивидент сумата, с която резервите от емитирането на акции преминават установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на дружеството, в размер на 103 952.98 лева.  
Общото събрание е взело решение за разпределяне и изплащане на дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството за минали години в общ размер от 1 496 047 лева. Тази сума е образувана от 419 307.41 лв. от неразпределената печалба за 2015 г., 494 201.77 лв. от неразпределената печалба за 2017 г., и още 582 537.84 лв. от неразпределената печалба за миналата година.
Одобрено е предложението за разпределяне и изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството, на базата на шестмесечен финансов отчет на дружеството за първите шест месеца на тази година, в размер на 1 100 000 лева.
Общата сума за разпределяне в полза на акционерите е 2 700 000 лева. Това пък означава по 0.18 лв. на акция. Изплащането на тези суми трябва да стане в срок от 60 дни от датата на провеждане на общото събрание.
Правото да получат дивидент имат всички инвеститори, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 11 ноември, уточняват от компанията.
Все още има възможност за включване в процедурата по разпределение на печалбата. Последната дата за сключване на сделки с акции на ИТ компанията на борсата, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, е 7 ноември.

Акциите на "Алтерко" АД поскъпват с 65.71% от началото на годината и в края на октомври се търгуват по 3.48 лв. за акция, което оценява "Алтерко" на 52.2 млн. лв. пазарна капитализация.

Така инвеститорите ще могат да изпълзват още една възможност за участие в разпределянето на дивидент от печалбата на публична компания.

"Алтерко" АД, (Allterco) съкратено от All Teracomm Companies, е българска холдингова компания, която развива и предлага мобилни продукти и услуги с добавена стойност. Компанията има офиси в седем държави на три континента - България, Македония, Румъния, Тайланд, Сингапур, Малайзия и САЩ.

Групата на "Алтерко" е телекомуникационен лидер с над петнадесетгодишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на: мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Групата има покритие в целия свят чрез директни отношения с над двадесет мобилни операторa, които осигуряват достъп до над 1 милиард крайни потребители. За компанията над 100 служители от повече от десет националности. Групата си партнира с над 300 корпоративни клиенти, които генерират над 20 млн. лв. годишен оборот.

Facebook logo
Бъдете с нас и във