Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алтерко" изкупува собствени акции - за сделка или поощрение на служители

Производителят на IoT устройства /Интернет на нещата/ „Алтерко“ АД придоби 40 000 собствени акции, представляващи 0.22% от общия акционерен капитал, съобщиха от дружеството.

Продавачи са двама независими акционери, а сделката стана чрез извънборсови сделки (OTC сделки). Цената за една акции е 19.50 лв. (9.97 евро), а дружеството придоби собствени акции на стойност 780 000 лв. (398 807.67 евро).
Тези книжа трябва да послужат за частично плащане на покупната цена при евентуалното придобиване на 100% от капитала на словенското дружество GOAP d.o.o. Nova Gorica ("GOAP"). То работи в областта на интернет на нещата (IoT) и е специализирано в предоставянето на решения за интелигентни домове и системи за интелигентни сгради. „Алтерко“ обяви това свое намерение на 8 юни. Индикативната покупна цена е 3.3 млн. евро, платима в брой и в акции на българското дружество.

В случай че „Алтерко“ и акционерите на GOAP не постигнат споразумение по сделката, то закупените акции могат алтернативно да бъдат използвани за изпълнение на програмата за стимулиране на служителите или да бъдат продадени на частни инвеститори, уточняват от компанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във